جدول نتایج امتحانات پروگرام تخصص شفاخانه های کادری پوهنتون طبی کابل سال 1394 - 1395

شقه امتحان شمول پروگرام تخصص شفاخانه های کادری پوهنتون طبی کابل سال 1394 - 1395

دیپارتمنت اورتوپیدی

 

نتیجه

نمره اخذ شده

دیپارتمنت اختصاصی

ولد

اسم

شماره

 

42

اورتوپیدی

عبدالحکیم

مصطفی سیار

1

 

33

//

امرالله

اتل خوگیانی وال

2

کامیاب

55

//

 محمد حکیم

  احمد ناصر زهیر

3

 

28

//

 ظاهر

     نعمت الله ظاهر

4

 

50

//

 محمد طاهر

  احمد ماهر سخی زاده

5

 

غیر حاضر

//

  اسدالله

حسیب الله امیری

6

 

49

//

  سعدالله

 حشمت الله مروت

7

 

40

//

سید غلام حیدر

  سید قاسم سادات

8

 

54

//

 خواجه محمد

  احمد رامین

9

 

50

//

 منگل

  ننگیالی میرخیل

10

 

31

 

//

   عزت الله

 هجرت الله

11

 

40

//

 حاجی طور جان

جاوید نورزی

12

 

28

 

//

 فدا محمد

  شعیب احمد

13

 

شقه امتحان شمول پروگرام تخصص شفاخانه های کادری پوهنتون طبی کابل  - دیپارتمنت گوش وگلو سال 1394 – 1395

نتیجه

نمره اخذ شده

دیپارتمنت اختصاصی

ولد

اسم

شماره

 

غیر حاضر

گوش و گلو

محمد ایا

مجتبی بهرام

1

 

54

//

حسین علی

کاظم علی

2

 

49

//

محمد طاهر

رامین

3

 

42

//

محمد امان

احمد ولی

4

 

51

//

اسرارالدین

کفایت الله

5

 

49

//

سید عبدالمتین

سید نور اقا

6

 

25

//

حاجی رحمان

عبدالقدوس

7

 

48

//

منگل

اقبال 

8

 

غیر حاضر

//

محمد رفیع

انوشه

9

 

42

//

حبیب الله

نظیف الله

10

 

54

//

عبدالغیاث

عزت الله

11

 

52

//

احمد

خالد یعقوبی

12

 

57

//

محمد علی

محمد یاسین

13

 

49

//

حبیب الله

صدام

14

 

35

//

بسم الله

نجیب الله

15

 

39

//

بومان علی

محمد هادی

16

کامیاب

65

//

محمد

حفیط الله

17

 

46

//

غلام علی

احمد بهروز

18

کامیاب

70

//

محمد امیر

عبدالله

19

 

42

//

سمیع الله

عبدالله اسلام پال

20

کامیاب

69

//

گلاب الدین

گلو الدین

21

 

غیر حاضر

//

مختار

اول گل

22

 

غیر حاضر

//

محمد قاسم

بنفشه

23

 

42

//

محمد کاظم

نصرت الله

24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40

//

پاینده محمد

محب الله

25

 

36

//

منیر خان

اسد الله

26

کامیاب

61

//

محمد احرار

عزرا

27

کامیاب

66

//

محمد یوسف

محمد فرید

28

 

39

//

شاه اقا

سید قاسم

29

 

36

//

محمد عمر

محمد اسحق

30

 

52

//

عبد العظیم

فرهاد

31

 

غیر حاضر

//

عبدالمجید

عبدالحمید

32

کامیاب

67

//

عبداکریم

فرشته

33

 

57

//

حمید الله

روح الله

34

 

47

//

غلام مصطفی

لینا

35

 

50

//

محمد صادق

پلوشه

36

 

43

//

عبدالروف

امید نیازی

37

 

45

//

شیراجان

احمد جاوید

38

 

36

//

اسدالله

میرویس

39

 

29

//

خواجه غلام حبیب

عبدالحفیظ

40

 

غیر حاضر

//

جانان

عزیز احمد

41

 

27

//

عبدالحکیم

غرغشت صالحی

42

 

44

//

محمد جعفر

محمد حامد ساطع

43

 

51

//

غلام سخی

تمنا عاصی

44

 

غیر حاضر

//

عطا محمد

حمیرا

45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شقه امتحان شمول پروگرام تخصص شفاخانه های کادری پوهنتون طبی کابل سال 1394- 1395

دیپارتمنت جراحی عمومی

 

نتیجه

نمره اخذ شده

دیپارتمنت اختصاصی

ولد

اسم

شماره

 

غیر حاضر

جراحی عمومی

عبدالرشید

عبدالحبیب

1

 

50

//

احمد خان

نازیه حامی نوید

2

 

50

//

 امین جان

محمد شفیق  امین زی  

3

 

غیر حاضر

//

 محمد امان

نور الرحمان     

 4

 

43

//

 سیدالرحمان

احمد سیر پاحون  

5

 

40

//

  شیرعلم

گلدسته حقمل 

6

 

50

//

  میر اکبر

لیاقت خان 

7

 

55

//

 محمد ربیب

دادمحمد مومند  

8

 

45

//

 محمد صادق

محمد عمر جاوید  

9

 

54

//

 محمد سلیم

محمدنجیم  توانا  

10

کامیاب

64

//

   میر عبدالاحد

 میر عبدالعظیم شهیر

11

 

39

 

//

 عبدالاحد

یما بارکزی 

12

 

42

//

 سخی جان

محب الله امیری          

13

 

36

//

  محمد سلیم

محمدنسیم رحیمزی  

14

 

33

 

//

 عبدالرسول

حیات الله  

15

 

33

//

 محمد ولی

 محمد یار ناصری

16

 

54

//

  ابراهیم

نقیب الله 

17

 

غیر حاضر

 

سفر محمد

منیژه

18

 

غیر حاضر

//

  شهاب الدین

شجاع الدین شهاب 

19

 

61

//

   سید نورالدین

تهمینه  عینی 

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

غیر حاضر

جراحی عمومی

محمد انور

محمد رفیع سامع

21

 

41

//

محمداجان

احمد خالد محبت

22

کامیاب

71

//

 گل آقا

فضل الرحمان فیضی  

23

 

32

//

 مبارک شاه

حمیده     

24

 

50

//

 عبدالقیوم

  احمد ضیا نوری

25

 

50

//

گل لطیف 

همایون لطیف

26

 

38

//

  جمعه خان

 حامد الله

27

 

38

//

 ضیاالدین

  فرحناز

28

 

44

//

عبدالوکیل

  عبدالجبار سعادت

29

 

37

//

عبدالصمد

  ماریه امانزی

30

 

49

//

   ضامن

 فاطمه میرتمان

31

 

45

//

 غلام فاروق

 فرخ سیر فاروق نجرابی

32

 

51

//

 عطاگل

امان الله امان

33

 

47

//

  غلام حسن

  غلام رضا شهریار

34

 

41

//

 غلام سخی

  کبری جلالی

35

 

35

//

 احمد

 محمد یوسف

36

 

50

//

  حبیب الله

 شبانه

37

 

45

//

 محمد جان 

 شکیفر فروغ

38

 

55

//

  باری داد

 عبیدالله

39

 

53

//

   حاجی احمد

سراج الدین نیکزاد

40

 

47

جراحی عمومی

 عبدالمتین

طارق خالد 

41

 

غیر حاضر

//

 زرعلم

شریف الله  

42

 

58

//

 کاکاگل

احمد فواد

43

 

غیر حاضر

//

  کمال الدین

 محمد ادریس

44

 

48

//

مهرزاد

شاکر مهرزاد

45

 

شقه امتحان شمول پروگرام تخصص شفاخانه های کادری پوهنتون طبی کابل سال 1394- 1395

دیپارتمنت چشم 

 

نتیجه

نمره اخذ شده

دیپارتمنت اختصاصی

ولد

اسم

شماره

 

43

//

  محمد یاسین

عبدالصبور محمدی 

1

 

غیر حاضر

//

  محمد یونس رها

سرشک  رها 

2

 

40

//

 علاوالدین

  مصطفی خان احمدزی

3

 

40

//

 غلام دستگیر

مشعل فقیری  

4

 

غیر حاضر

//

 رحم دل

حامد درمان  

5

کامیاب

 

63

//

 محمد سعید

طوبی سعید 

6

 

42

//

 عبدالحق

عبدالحی مطمئن

7

 

34

//

  جمعه خان

محمد جواد محمدی  

8

 

غیر حاضر

 

//

 محمد عثمان

  محمد یوسف

9

 

62

 

//

 عبدالقدیر

 نصیر احمد

10

 

شقه امتحان شمول پروگرام تخصص شفاخانه های کادری پوهنتون طبی کابل سال 1394-1395

دیپارتمنت جراحی اعصاب

 

 

نتیجه

نمره اخذ شده

دیپارتمنت اختصاصی

ولد

اسم

شماره

 

55

جراحی اعصاب

 محمد عیسی

 عبدالله قلندر

1

 

42

//

 عبدالروف

  عبدالنذیر روفی

 2

 

50

 

//

 شیرمحمد

حامد 

3

 

غیر حاضر

//

  غلام سعید

محمد فرید 

4

 

59

 

//

 گلاب الدین

ولی الله 

5

 

46

//

 خادم حسین

محمد آصف لعلی          

6

 

19

 

//

 میراحمد

احمد راشد  

7

 

51

//

 امیرحسین

محمدهادی شیدائی 

8

 

40

//

 عبدالاحد

عبدالباسط خالقی 

9

 

60

//

  محمدکریم

حمیدالله فاضلی 

10

 

39

//

   محمد آصف

احمد رشاد غفاری 

11

 

39

//

  عزیزالله

شاهپور فضلی 

12

 

58

 

//

   عبدالخالق

عبدالله بهلولی 

13

 

19

 

//

 غلام اکبر

پروانه بخشی 

14

 

24

 

//

 محمد حکیم

زرلشت عابد 

15

 

52

 

//

محمد سلیم

محمد قاسم

16

کامیاب

63

 

//

  محمد اسلام

 رامین

17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کامیاب

61

جراحی اعصاب

محمد حسین

محمد فهیم کابلی

18

کامیاب

75

//

علی گل

مسیح الله رادمنش

19

 

59

//

 میاجان

  دریح مسلم

20

 

43

//

عبدالله

فاطمه درمان    

21

 

54

//

 زوار شاه

  حسین علی

22

 

42

//

  ملنگ شاه

وحید شاه

23

 

47

//

  ضیاالدین

 شمس الدین

24

 

43

//

 صدرالدین

 فضل الدین

25

 

50

//

 غلام حبیب

  محمد حنیف

26

 

45

 

//

 محمد محسن

  محمد خالد

27

 

52

//

 سید نصیرالدین

سید ظهیرالدین عینی

28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شقه امتحان شمول پروگرام تخصص شفاخانه های کادری پوهنتون طبی کابل سال 1394- 1395 دیپارتمنت انستیزی

 

 

نتیجه

نمره اخذ شده

دیپارتمنت اختصاصی

ولد

اسم

شماره

به اساس قرعه

35

انستیزی

 محمد هاشم

  محمد سلیم

1

 

22

//

 عبدالخالد

 فرشته

2

 

شقه امتحان شمول پروگرام تخصص شفاخانه های کادری پوهنتون طبی کابل

 دیپارتمنت جلدی سال 1394 - 1395

 

نتیجه

نمره اخذ شده

دیپارتمنت اختصاصی

ولد

اسم

شماره

 

41

جلدی

امین جان

محمد قاسم

1

 

27

//

سید رحمن

احمد خالد

2

 

46

//

عبدالبصیر

عبدالمنیر

3

 

43

//

محمد اکبر

احمد ضیا

4

 

34

//

مرزا امیر

سید امیر

5

کامیاب

59

//

محمد حسین

محمد امیر

6

 

33

//

جمعه خان

عبد الغفار

7

 

28

//

محمد صافی

محمد ذ کریا

8

 

30

//

فیض محمد

فرشته

9

 

41

//

خلیل الله

مژگان

10

 

48

//

گل محمد

محمد الیا س

11

 

31

//

غلام فاروق

ننگیا لی

12

 

47

//

محمد رحیم

رامین

13

کامیاب

53

//

محمد ادریس

بر یح احمدی

14

 

26

//

جمال ناصر

نصرت االله

15

 

32

//

محمد شریف

نثار احمد

16

 

38

//

شاه ولی

محمد طاهر

17

 

38

//

سور گل

سید نبی

18

 

44

//

محمد عیسی

محمد اشرف

19

 

غیر حاضر

//

سید ا جان

جهانزیب

20

کامیاب

64

//

گل احمد

عزیز احمد

21

 

غیر حاضر

//

عبدالقیوم

خیبر

22

 

37

//

مرزا محمد

مضراب الدین

23

 

غیر حاضر

//

امیر محمد

داریوش

24

 

50

//

فضل احمد

مجیب الرحمان

25

 

 

 

51

جلدی

عبدالکریم

هدا

26

 

38

//

عبدالجلیل

مسعوده

27

 

47

//

محمد امان

محمد وسیم

28

 

30

//

محمد دین

سیف الرحمان

29

 

غیر حاضر

//

محمد اکبر

عبدالله

30

 

غیر حاضر

//

سید عبدالحکیم

سید عبدالباری

31

 

42

//

عبدالعلی

محمد رضا

32

 

50

//

عبد الروف

محمد دبیر

33

 

45

//

فیض الله

روح الله

34

کامیاب

53

//

محمد عیسی

عبد المصور

35

 

33

//

صفر علی

احمد علی

36

 

غیر حاضر

//

بهاوالدین

عبدالتواب نوری

37

 

غیر حاضر

//

خواجه ضیا صدیقی

خواجه محفوظ صدیقی

38

 

36

//

نورمحمد

عبدالمجید ابراهیمی

39

 

37

//

حاجی زله خان

مروت جان

40

 

43

//

نظر محمد

احمد طارق زلمی

41

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شقه امتحان شمول پروگرام تخصص شفاخانه های کادری پوهنتون طبی کابل- دیپارتمنت داخله اطفال سال 1394 - 1395

 

نتیجه

 

نمره اخذ شده

دیپارتمنت اختصاصی

ولد

اسم

شماره

کامیاب

52

داخله و اطفال

شیرجان

دل اقا

1

 

42

//

چمن علی

نادر علی

2

 

42

//

شاه ولی

احمد ولی

3

 

21

//

زیارت گل

شریف الله

4

 

32

//

محمد موسی

احمد شعیب

5

 

30

//

عوض علی

محمد تقی

6

 

27

//

خیر محمد

عبدالوارث

7

 

37

//

عبد المتین

وسیم الله

8

 

غیر حاضر

//

زیارت گل

ایوب خان

9

 

48

//

محمد کبیر

اجمل

10

کامیاب

58

//

فضل نوران

قند اغا

11

کامیاب

67

//

محمد حکیم

احمد نعیم

12

 

14

//

اغا گل

غوث الدین

13

 

غیر حاضر

//

عاشور محمد

سلطان محمد

14

کامیاب

49

//

اسد الله

محمد کاظم

15

کامیاب

62

//

سخی جان

احمد شاه منگل

16

 

41

//

خواجه عبد الله

عبید الله

17

 

غیر حاضر

//

سید محمد

محب الله

18

کامیاب

56

//

نظر علی

محمد علی

19

 

غیر حاضر

//

احمد کریم

محمد ابراهیم

20

 

40

//

عصمت الله

احمد رشاد

21

 

35

//

امان الله

احمد فرید

22

 

31

//

محمد کرم

احمد جاوید

23

 

32

//

محمد اجان

گلا جان

24

 

غیر حاضر

//

محمد زی

سعید الله

25

 

 

 

42

داخله و اطفال

قلندر

مامور سجاد

26

 

غیر حاضر

//

سید عبد الرسول

سید محمد مجتبی

27

 

32

//

معصوم

رحمت الله

28

 

غیر حاضر

//

حاجی لوانی

محمد حامد

29

کامیاب

58

//

سید محمود

حسینا

30

 

31

//

عبدالکریم

عبدالحبیب

31

 

42

//

عبد الغفار

اجمل

32

 

42

//

معتبر

شاه ولی

33

 

45

//

سید سلطان

همایون نیازی

34

 

غیر حاضر

//

شفیع الله

حفاظت الله حقیار

35

 

6

//

محمد علی

احمد قیس صبور

36

 

22

//

محبوب الرحمن

غنی الرحمن

37

 

42

//

گل رحیم

عزیز الرحیم

38

 

36

//

سید رضا شاه

سید تراب

39

 

44

//

عبدالبصیر

قدرت الله

40

 

29

//

بهرام خان

شیر الله

41

 

30

//

سیف الله

علی احمد

42

 

29

//

عبدالعلیم

محمد طارق ستانکزی

43

 

26

//

ناصر خان

حکمت الله عرب

44

 

41

//

محمد زی

سید الله مسلم

45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شقه امتحان شمول پروگرام تخصص شفاخانه های کادری پوهنتون طبی کابل دیپارتمنت داخله عمومی سال 1394 - 1395

 

نتیجه

نمره اخذ شده

دیپارتمنت اختصاصی

ولد

اسم

شماره

 

32

داخله عمومی

عبدالوکیل

عبدالجمیل

1

 

غیرحاضر

//

عبدالواحد

عبدالاحد

2

 

36

//

عبدالصمد

عبدالجلیل

3

 

غیرحاضر

//

نجیب الله

حمیدالله

4

 

50

//

امین الله

حمیدالله

5

 

36

//

خواجه ایشان

خواجه صابر

6

 

غیرحاضر

//

عبدالرحمان

عصمت الله

7

 

49

//

عبدالواحد

عبدالقادر

8

 

54

//

سید رحمان

گل رحمان

9

 

34

//

نورمحمد

عبدالمقتدر

10

 

46

//

عبدالولی

طارق

11

 

46

//

عبدالستار

ضیاءالرحمان 

12

 

51

//

نیاز محمد

خان محمد

13

 

49

//

صالح جان

آدم خان

14

 

48

//

غلام حسن

عبدالله

15

 

47

//

غلام حسن

احمدشعیب

16

 

55

//

غلام یحیی

محمدیاسر

17

 

45

//

محب

اکبرعلی

18

 

53

//

وحیدالله

عمران

19

 

غیرحاضر

//

کریم الله

حفیظ الله

20

 

41

//

پاینده محمد

احمدمنصور

21

 

48

//

چراغ علی

محمدفهیم

22

 

49

//

نجیب الله

فیض الله

23

کامیاب

66

//

محمودخان

شفیق الله

24

 

50

//

محمدابراهیم

سیف الرحمن

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

53

داخله عمومی

نجیب الله

احمدصهیب

26

 

44

//

محمدسالم

عبدالرقیب

27

 

45

//

علی رضا

عبدالمتین

28

 

44

//

محمدرقیب

صفی الله

29

 

59

//

بخت محمد

حمیدالله

30

 

51

//

عبدالمجید

انورسعادت

31

 

59

//

محمد حسن

محمدعلی

32

 

غیرحاضر

//

محمد اسلم

عجب گل

33

کامیاب

68

//

عبدالحکیم

محمد امین

34

کامیاب

65

//

محمد امین

قدرت الله

35

 

27

//

عبدالستار

عبدالعزیز

36

کامیاب

71

//

عبدالروف

سمیع الله

37

 

50

//

پاینده محمد

خیبر

38

 

48

//

محمد اعظم

محمد انیس

39

 

غیرحاضر

//

غلام علی

عبدالولی

40

 

49

//

خدایداد

حامد

41

 

غیرحاضر

//

سلطان حمید

سلطان حامد

42

کامیاب

64

//

عتیق الله

شفیع الله

43

 

62

//

عجب خان

محمدضیا الحق

44

 

58

//

محمدالله

سلیم خان

45

 

23

//

جمال خان

هجرت الله

46

 

غیرحاضر

//

عبدالرزاق

نیلوفر

47

 

50

//

فضل رحیم

مسلم

48

 

48

//

راشدین

اکرام الله

49

 

56

//

محمدضمیر

حامدخان

50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27

داخله عمومی

محمد رحیم

اخترمحمد

51

 

32

//

نورالله

امین الله

52

 

43

//

عبدالوهاب

ولی محمد

53

 

غیرحاضر

//

عبدالواحد

سباوون

54

 

غیرحاضر

//

سخی جان

احمدشاه

55

 

43

//

محمدعلی

محمد لطیف

56

 

21

//

حاجی تازه گل

معراج گل

57

 

43

//

جنگی شاه

سمین

58

 

46

//

حضرت گل

عبدالبشیر

59

 

56

//

محمدنذیر

حمیدالله

60

 

غیرحاضر

//

عزیزالرحمان

محمدشعیب

61

 

54

//

خواجه عبدالعلیم

احمدطارق

62

 

39

//

محمدعلیم

محمدعتیق

63

 

غیرحاضر

//

عبدالقیوم

عبدالله

64

 

48

//

غلام عثمان

عرفان

65

 

40

//

غلام فاروق

وحدت الله

66

کامیاب

65

//

عبدالروف

حسرت الله

67

 

53

//

عبدالله

اکرام الله

68

 

48

//

محمدالله

ذبیح الله

69

 

57

//

حمیدالله

حسیب الله

70

 

38

//

محمد نعیم

حامد

71

 

37

//

محمدحسن

محمدعثمان

72

 

56

//

عبدالهادی

عبدالباری

73

 

42

//

سیدمحمدحسین

فیض آغا

74

 

40

داخله عمومی

 مدعلی

غلام مهدی

75

 

31

//

صدرالدین

فریدون

76

کامیاب

68

//

 سید گل صافی

  ولید صافی

77

 

40

//

 سید آغا

     سید عمر صدیقی

78

 

34

//

 عبدالله خان

  عزیزالرحمن

79

 

45

//

  بسم الله

صدیق الله

80

 

26

//

فضل احمد 

 محمد لایق

81

 

35

//

 غلام دستگیر

  غلام حیدر امانزی

82

 

غیرحاضر

//

 سعدالله

  سخی الله سخی

83

 

27

//

 محمدجان

  محمد زمان احمدزی

84

 

53

//

   حاجی در محمد

 رحمت الله

85

 

38

//

 مقبول شاه

 محمد عثمان

86

 

45

//

 محمد امین

احمد رشاد

87

 

غیرحاضر

//

  عبدالعزیز

  محمد عمر

88

 

55

//

 سید محمد

  زاهده روشن

89

 

60

//

 محمد عالم

 نجی الله

90

 

29

//

  محمد امان

 عبدالحمید

91

 

59

//

 محمد صادق 

 علی بیگزاد

92

 

41

//

  صفی الله حمیدی

 صفت الله

93

 

32

//

   محمد رفیق

 احمد فردین

94

 

58

//

 ناصر

 علی خان

95

 

32

//

 نور محمد خان

  فضل الله

96

 

30

//

 محمد قاسم

  محمد ضمیر ملکزاده

97

 

34

داخله عمومی

  محب الله

 حرک خوشحال

98

 

39

//

گل احمد

رضا خان سهاک

99

 

33

//

عبدالحق

محمد سالم

100

 

30

//

غلام رضا

محمد عارف مومند

101

 

40

//

کاظم علی

حسین علی

102

 

42

//

عزیز الله

سیف الله

103

 

58

//

نصر الله

عید ولی منصور

104

 

52

//

معین شاه

تلاوت شاه

105

 

37

//

محمد رفیق

ذبیح الله زاهد

106

 

37

//

عبدالله

روح الله

107

 

34

//

کلبی حیدر

محمد جواد

108

 

32

//

محمد نور

زاهد الله نوری

109

 

53

//

شیر عالم

عصمت الله

110

 

48

//

عبدالمعبود

عبدالله

111

 

شقه امتحان شمول پروگرام تخصص شفاخانه های کادری پوهنتون طبی کابل سال 1394 - 1395 دیپارتمنت عقلی و عصبی

 

 

نتیجه   

نمره اخذ شده

دیپارتمنت اختصاصی

ولد

اسم

شماره

 

36

عقلی عصبی

احمد

(مشا هد)

آریا (مشاهد)

1

 

43

//

غلام محمد

حشمت الله (دانشیار)

2

 

43

//

شوکت علی

نعمت الله (دانش)

3

 

50

//

عبدالسلام

فیض الرحمن

(غفاری)

4

 

39

//

عبدالرازق

نجیب الله

5

 

48

//

غلام حیدر

غلام جیلانی

(حیدری)

6

 

33

//

محمد یعقوب

محبوب الله (شینواری)

7

کامیاب

51

//

جمالدین

حسام الدین(جمال)

8

کامیاب

71

//

طراب علی

دلاورخان(ابراهیمی)

9

 

غیر حاضر

//

عوض علی

محمد کبیر(گوهری)

10

 

26

//

شاه ولی

محمد سالم (ایمل)

11

 

49

//

عجب خان

محمد گل (صمیم)

12

 

34

//

محمد مدی

محمد ربی

13

 

45

//

عبد الروف

نور الله

14

کامیاب

53

//

محمد ابراهیم

محمد عیسی

15

 

36

//

محمد گل

میوند

16

کامیاب

59

//

جمعه خان

محمد جاوید

17

 

38

//

عبدالخالق

امید

18

 

32

//

احمد جان

محمود احمدی

19

 

43

//

عین الدین

بصیر الدین

20

 

45

//

محمد حلیم

احمد خالد

21

 

34

//

میر حیدر

محمد ساغر

22

 

غیر حاضر

//

سید آجان

جان عمر

23

 

34

//

نجیب الله

رفیع الله

24

 

 

40

عقلی عصبی

گل داد خان

الله داد خان

25

کامیاب

52

//

غشمه گل

احمد جاوید

26

 

46

//

حاجی ظاهر خان

آدم خان

27

 

19

//

عماد الدین

عبدالمبین

28

 

38

//

نیاز محمد

دوست محمد

29

 

24

//

عبدالسلام

یورش صافی

30

 

33

//

جمال الدین

ولید

31

 

غیرحاضر

//

صفی الله

عصمت الله کریمی

32

 

غیرحاضر

//

غلام داود

احمد رامش

33

 

38

//

محمد اکبر

غلام حیدر مشتری

34

 

40

//

عبدالقیوم

قیس قیومی

35

 

45

//

رفیع الله

صدیق الله شیرزاد

36

 

غیرحاضر

//

محمد ایوب

غلام ربانی یوسفی

37

 

غیرحاضر

//

نظر محمد

عبدالهادی عرب

38

 

37

//

عبدالظاهر

کمال خان ابراهیمی

39

 

34

//

محمد نبی

محمد یحیی صدیقی

40

 

21

//

عبدالخلیل

عبدالجمیل ایوبی

41

 

35

//

فیض محمد

فدا محمد صدیق

42

 

36

//

محمد اکرم

احمد بهزاد

43

 

42

//

الله میر

میرویس

44