جدول نتایج امتحانات شمول پروگرام تخصص شفاخانه های کادری پوهنتون طبی کابل- پوهنتون های خصوصی 1394-1395

شقه امتحان شمول پروگرام تخصص شفاخانه های کادری پوهنتون طبی کابل- پوهنتون های خصوصی

دیپارتمنت داخله اطفال سال 1394- 1395

 

نتیجه

نمره اخذ شده

دیپارتمنت اختصاصی

ولد

اسم

شماره

 

35

داخله اطفال

محمد مهدی

محمد احسان

1

 

غیرحاضر

//

سید عبدالله

سید مطیع الله

2

 

غیرحاضر

//

عبد الله

سعادت الله

3

 

41

//

نثار احمد

ریاض احمد

4

 

37

//

گل حاجی

شریف  الله

5

 

26

//

محمد سید

عبد الخالق

6

 

45

//

شیر کل

ضیا  الحق

7

 

38

//

غلام نقشبند

احمد  وحید

8

 

22

//

میر احمد

شمس الدین

9

 

28

//

محمد نعیم

محمد فهیم

10

 

27

//

فیروز خان

نجیب الله

11

 

30

//

محمد اسماعیل

نارسیس

12

 

47

//

محمد ابراهیم

هوسی

13

 

28

//

آقا محمد

مرغلی

14

 

32

//

مومن

محمد فهیم

15

 

30

//

عبدالاحد

عبدالواحد

16

 

22

//

عبدالعزیز

عزیزه

17

 

31

//

محمد امان

حمیده

18

 

44

//

ضیا الله

یما

19

 

40

//

بسم الله

قند آغا

20

 

غیرحاضر

//

محمد افضل

ویدا

21

 

39

//

محمد عثمان

محمد اکبر

22

 

30

//

محمد اسماعیل

فریده

23

 

35

//

محمد اسحق

جمیله

24

 

26

داخله اطفال

عبدالکریم

نورآغا

25

 

37

//

شاه پورخان

شیر باز

26

 

21

//

عبدالغفور

عبدالصبور

27

 

غیرحاضر

//

آدم خان

احمد جاوید

28

 

غیرحاضر

//

گلزاده

محمد صابر

29

 

 

 

 

 

 

 

 

شقه امتحان شمول پروگرام تخصص شفاخانه های کادری پوهنتون طبی کابل- پوهنتون های خصوصی

دیپارتمنت انستیزی سال 1394- 1395

 

نتیجه

نمره اخذ شده

دیپارتمنت اختصاصی

ولد

اسم

شماره

 

30

انستیزی

محمد نسیم

محمد نصیر

1

کامیاب

36

//

عبدالرحیم

محمد رحیم

2

 

26

//

غلام سخی

صفی الله

3

به اساس قرعه

35

//

حبیب الله

حبیب الرحمن

4

 

شقه امتحان شمول پروگرام تخصص شفاخانه های کادری پوهنتون طبی کابل- پوهنتون های خصوصی

دیپارتمنت اورتوپیدی سال 1394- 1395

 

نتیجه

نمره اخذ شده

دیپارتمنت اختصاصی

ولد

اسم

شماره

 

36

اورتوپیدی

میر عبدالفتاح

میر نجیب الله

1

 

36

//

محمد حکیم

محمد قسیم بقایی

2

 

27

//

محمد آصف

عبدالنجیب

3

 

30

//

محمد ابراهیم

محمد جعفر

4

 

34

//

عبدالجبار

عبداللطیف

5

 

34

//

محمد داود

محمد بصیر

6

 

36

//

ولی محمد

جان محمد

7

 

29

//

عبدالستار

عبدالبشیر

8

 

43

//

محمد عثمان

میرویس عثمان

9

شقه امتحان شمول پروگرام تخصص شفاخانه های کادری پوهنتون طبی کابل- پوهنتون های خصوصی

دیپارتمنت جراحی اعصاب سال 1395- 1394

 

نتیجه

نمره اخذ شده

دیپارتمنت اختصاصی

ولد

اسم

شماره

 

45

جراحی اعصاب

امان الله

احمد حسین فایز

1

 

34

//

محمد ظاهر

اجمل محمودزاده

2

 

55

//

محمد ظاهر

محمد شعیب

3

 

31

//

پاینده محمد

حمیدالله

4

 

34

//

گلا جان

اجمل

5

 

شقه امتحان شمول پروگرام تخصص شفاخانه های کادری پوهنتون طبی کابل- پوهنتون های خصوصی

دیپارتمنت جراحی عمومی سال 1394- 1395

 

نتیجه

نمره اخذ شده

دیپارتمنت اختصاصی

ولد

اسم

شماره

 

32

جراحی عمومی

محمد انور

اباسین

1

 

52

//

غلام حضرت

اقبال

2

 

33

//

قربان علی

نعمت الله

3

 

46

//

عجب خان

امان الله

4

 

41

//

میرویس

هوسی

5

 

31

//

عبدالشکور

ترینا نورزی

6

 

51

//

عبالشکور

ملالی نورزی

7

 

42

//

عبدالرشید

جاوید

8

 

غیر حاضر

//

رحیم الله

حسنیه

9

 

44

//

سلطان عزیز

نجلا

10

 

54

//

غلام رضا

جهانزیب

11

 

غیرحاضر

//

محمد اکرام

حسیب الله

12

 

33

//

محمد انور

محمد ایمل انوری

13

 

38

//

عبدالستار

عبدالغفار

14

 

23

//

مسجدی

احمد شاه

15

 

30

//

سید نعمت الله

سهیلا

16

 

37

//

 محمد شاعر

سویتا

17

 

24

//

عبدالهادی

فریبا

18

 

29

//

سید علم شاه

سید ذکی

19

 

33

//

احمد علی

احمد ولی

20

 

غیرحاضر

//

عصمت الله

مریم

21

 

35

//

محمد عمر

جمیله

22

 

15

//

فضل الدین

مژگان

23

 

33

//

حاجی رحمت الله

جیون

24

 

غیرحاضر

//

اسدالله

حسنی

25

 

غیرحاضر

جراحی عمومی

اسدالله

منیژه

26

 

49

//

محمد عالم

سمیرا

27

 

41

//

محمد عاصم

گل آغا قاسمی

28

 

39

//

محمد منیر

محمد مطهر مصمم

29

 

47

//

کنگل بای

زمرالدین

30

 

29

//

صفی الله

زیبا

31

 

غیرحاضر

//

خواجه محمد غنی

عالیه

32

 

44

//

حفیظ الله

شگوفه حمیدی

33

 

47

//

عصام الدین

کرام الدین

34

 

28

//

امیر گل

نصر الله

35

 

42

//

شاه محمود

شینکی

36

 

32

//

گل محمد

فروزان

37

 

33

//

عبدالنبی

محب الله

38

 

34

//

هزار گل

احمد جاوید

39

 

30

//

محمد امین

فوزیه صافی

40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شقه امتحان شمول پروگرام تخصص شفاخانه های کادری پوهنتون طبی کابل- پوهنتون های خصوصی

دیپارتمنت جلدی سال 1394- 1395

 

نتیجه

نمره اخذ شده

دیپارتمنت اختصاصی

ولد

اسم

شماره

 

37

جلدی

یوسف زی

خظاب الدین

1

 

38

//

محمد داود

غوتی نیازی

2

 

38

//

محمد داود

هدی الکوزی

3

 

27

//

شیر محمد

اقبال شعار

4

 

42

//

جمعه خان

احمد مراد

5

 

50

//

میر علم

جمشید

6

 

27

//

سید مرتضی

سید ملیز هاشمی

7

 

35

//

محمد نبی

هیواد الله

8

 

37

//

عبدالمالک

محمد اسماعیل

9

 

32

//

محمد صادق

مریم محمود زی

10

 

41

//

محمد بشیر حلیمی

محمد نذیر حلیمی

11

 

27

//

عبدالباری

عبدالولی

12

 

30

//

عبدالله

بهشته

13

 

47

//

محمد عمر

احمد نوید

14

 

27

//

حبیب الله

نورالهدی

15

 

غیرحاضر

//

عبدالرحمن

فیض الرحمن

16

 

35

//

حاجی اصغر

ظراب خان

17

 

غیرحاضر

//

علی جان

آدینه

18

 

18

//

محمد یوسف

غلام سخی

19

 

33

//

رجب محمد

محمد طالب

20

 

غیرحاضر

//

علی حسن

وژمه

21

 

44

//

محمد رفیق

محمد شفیق

22

 

33

//

محمد کاظم

احمد شکیب

23

 

31

//

عبدالمالک

عبدالولید

24

 

35

//

غلام دستگیر

فریدون

25

 

شقه امتحان شمول پروگرام تخصص شفاخانه های کادری پوهنتون طبی کابل- پوهنتون های خصوصی

دیپارتمنت داخله عمومی سال 1394- 1395

 

نتیجه

نمره اخذ شده

دیپارتمنت اختصاصی

ولد

اسم

شماره

 

49

داخله عمومی

عبدالله

رحمت الله

1

 

29

//

محمد جمعه

محمد موسی

2

 

24

//

عبدالحنیف

عبدالولی

3

 

32

//

محمد اسماعیل

نازنین

4

 

35

//

محمد اکبر

احمد صمیم

5

 

غیرحاضر

//

سیف الرحمن

نصیر احمد

6

 

56

//

ایمل

زیارمل

7

 

غیرحاضر

//

شیر محمد

صاحبزاده

8

 

25

//

ولایت صادق

نعمت الله

9

 

24

//

گل محمد

مرضیه عصمتی

10

 

52

//

محمد یونس

محمد اسحق

11

 

غیرحاضر

//

عبدالقدیر

عبدالحمید

12

 

39

//

عبدالظاهر

صبغت الله

13

 

33

//

میاگل

فرید

14

 

40

//

محمد شفیع

عبدالواسع

15

 

26

//

محفوظ

عبدالمنصور

16

 

30

//

میرزمان

شیرزمان وردک

17

 

24

//

عزیز الله

رحیم الله

18

 

29

//

ظاهر

گل آغا

19

 

22

//

ظفر خان

خان مرزا

20

 

31

//

غلام سعید

وحیده

21

 

25

//

خواجه عیدی محمد

فهیمه صدیقی

22

 

31

//

عصمت الله

شعیب الله

23

 

26

//

محمد حسین

روح الله

24

 

غیرحاضر

//

عبدالباقی

صفی الله صفی

25

 

غیرحاضر

داخله عمومی

اصحاب الدین

صفاوالدین صفا

26

 

46

//

عبدالغنی

مشعل

27

 

45

//

نصرالله

ثریا

28

 

38

//

نصرالله

محمد جاوید

29

 

غیرحاضر

//

امان الله

حمیدالله حمیدی

30

 

غیرحاضر

//

عبدالسلام

محمد هارون نوری

31

 

36

//

محمد طیب

هلال

32

 

37

//

عبدالستار

احمد بصیر احمدزی

33

 

34

//

محمد خالد

ذبیح الله

34

 

غیرحاضر

//

سید نور علی شاه

سیما سیری

35

 

غیرحاضر

//

دوست محمد

خیال محمد ایاز

36

 

26

//

محمد امین

محمد حکیم

37

 

38

//

محمد زرین

سمیع الله

38

 

35

//

صادق

عبدالواحد صادقی

39

 

39

//

شینکی

امید صافی

40

 

52

//

محمد حیدر

ذبیح الله

41

 

48

//

سید رحمان

سید محمد رحیم

42

 

52

//

فیض الله

روح الله

43

 

43

//

عبدالباقی

شکریه

44

 

29

//

سید حبیب شاه

سعیده

45

 

49

//

فضل الکریم

محمد اکبر

46

 

30

//

محمد اکبر

نور الله

47

 

25

//

محمد امین

خلیل الله

48

 

27

//

عبدالحمید

فریده

49

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شقه امتحان شمول پروگرام تخصص شفاخانه های کادری پوهنتون طبی کابل- پوهنتون های خصوصی

دیپارتمنت عقلی و عصبی سال 1394- 1395 

 

نتیجه

نمره اخذ شده

دیپارتمنت اختصاصی

ولد

اسم

شماره

 

21

عقلی و عصبی

محمد داود

وژمه

1

 

غیر حاضر

//

بریالی

فواد

2

 

44

//

سید آجان

جان محمد

3

 

شقه امتحان شمول پروگرام تخصص شفاخانه های کادری پوهنتون طبی کابل- پوهنتون های خصوصی

دیپارتمنت گوش و گلو سال 1394- 1395

 

نتیجه

نمره اخذ شده

دیپارتمنت اختصاصی

ولد

اسم

شماره

 

غیر حاصر

گوش و گلو

عبدالغفور

عزیز الرحمن

1

 

غیر حاضر

//

محمد آصف

عبدالله یونس

2

 

25

//

احمد زمان

سمیع الله

3

 

34

//

کریم الله

لطف الله

4

 

42

//

محمد اکبر

خاطره

5

 

غیر حاضر

//

محمد حکیم

فریما

6

 

29

//

عبدالبصیر

عصمت الله

7