اخبار

 • اطلاعیه امتحان شمولیت به پروگرام تخصص در شفاخانه های کادری پوهنتون علوم طبی کابل

  رده : عمومی

 • اطلاعیه کمیونتی کالج تکنالوژی و ترمیم تجهیزات طبی

  رده : عمومی

 • اعلان داوطلبی پوهنتون طبی کابل

  رده : عمومی

  اعلان داوطلبی پوهنتون طبی کابل ریاست پوهنتون طبی کابل از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی باز 183 قلم تجهیزات مصرفی طبی، 74 قلم ادویه و 183 قلم ریجنت ضرورت کلنیک ها و شفاخانه های تدریسی آن اشتراک نموده و نقل شرطنامه...

 • اعلان داوطلبی پوهنتون طبی کابل

  رده : عمومی

  اعلان داوطلبی پوهنتون طبی کابل ریاست پوهنتون طبی کابل از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی باز 15 قلم تجهیزات کمپیوتری و الکترونیکی ضرورت شعبات اداری و شفاخانه های تدریسی آن اشتراک نموده و نقل شرطنامه مربوط را از تاریخ...

 • اعلان داوطلبی پوهنتون طبی کابل

  رده : عمومی

  اعلان داوطلبی پوهنتون طبی کابل ریاست پوهنتون طبی کابل از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی باز سه لات اجناس ( لات اول 36 قلم قرطاسیه باب، لات دوم 16 قلم مواد تنظیفاتی و لات سوم 10 قلم تجهیزات دفتری) ضرورت پوهنتون طبی...

 • اعلان جنازه و فاتحه

  رده : عمومی

  اعلان جنازه و فاتحه نسبت وفات مرحوم کاندید اکادمیسین پوهاند دوکتور مهر محمد اعجازی استاد پوهنتون طبی کابل به اطلاع دوستان رسانیده میشود که جنازه الیوم جمعه 11 حمل 1396 ساعت1:30 بعد از ظهر از کوچه اول شاه شهید (ع) مقابل دیوار بالاحصار برداشته...

 • بیوگرافی مختصر کاندید اکادمسین مرحوم پوهاند دوکتور مهر محمد اعجازی استاد پوهنتون طبی کابل

  رده : عمومی

  بیوگرافی مختصر کاندید اکادمسین مرحوم پوهاند دوکتور مهر محمد اعجازی استاد پوهنتون طبی کابل مرحوم در سال 1313 هـ ش در یک خانواده روشن فکر در شاه شهید کابل دیده به جهان گشودند تعلیمات ابتدائی و ثانوی خود را در لیسه عالی استقلال به درجه عالی به...

 • بازدید رئیس پوهنتون طبی کابل از شفاخانه های کادری

  رده : عمومی

  بازدید رئیس پوهنتون طبی کابل از شفاخانه های کادری رئیس پوهنتون طبی کابل همراه با روئسا و مسئولین اداری شفاخانه ها از بازسازی شفاخانه های کادری علی آباد، میوند، انستیتوت امراض قلبی، شفاخانه کادری چشم و کلینیک نسائی ولادی که از کمک های بانک...

 • تدویر تریننگ کورس ها در پوهنتون طبی کابل

  رده : عمومی

  تدویر تریننگ کورس ها در پوهنتون طبی کابل در قبال تدویر سایر ورکشاپ ها، کنفرانسها و تریننگ کورس ها این بار پوهنتون طبی کابل در تفاهم با موسسه تعلیمی مدیریت و رهبری (Management and Leadership Education Organization) ترنینگ کورس را جهت ارتقاء...

 • عیادت مریضان داخل بستر شفاخانه های تدریسی

  رده : عمومی

  عیادت مریضان داخل بستر شفاخانه های تدریسی جلالتماب پوهنوال دوکتور فریده مومند وزیر تحصیلات عالی همراه با محترم پوهاند دوکتور شیرین آقا ظریف رئیس پوهنتون طبی کابل، هیئت رهبری وزارت تحصیلات عالی و پوهنتون طبی کابل در حالیکه روسای شفاخانه ها نیز...

صفحه 1 از 2
قبل12بعد