دیدار معین علمی وزارت تحصیلات عالی و رهبری پوهنتون علوم طبی کابل از مریضان شفاخانه های تدریسی پوهنتون علوم طبی کابل در روز اول عید سعید اضحی

دیدار معین علمی وزارت تحصیلات عالی و رهبری پوهنتون علوم طبی کابل از مریضان شفاخانه های تدریسی پوهنتون علوم طبی کابل در روز اول عید سعید اضحی

پوهنمل عبدالتواب بالاکرزی معین علمی، دوکتور احمد سیر مهجور معین مالی واداری، پوهاند دوکتور شیرین آقا"ظریف" رئیس پوهنتون علوم طبی کابل هیئت رهبری وزارت تحصیلات عالی و پوهنتون علوم طبی کابل در حالیکه روسای شفاخانه ها نیز حاضر بودند. روز اول عید سعید اضحی از شفاخانه های کادری علی آباد، میوند و شهرارا دیدن نمودند.

همچنان در جریان دیدار شان از شفاخانه های کادری فوق الذکر با دوکتوران موظف و مریضان داخل بستر عید مبارکی نموده و از توجه پرسونل شفاخانه ها جهت عرضه خدمات صحی به مریضان قدردانی كرده و آنها را هر چه بیشتر در راه خدمت به مریضان نیازمند تشویق نموده و از زحمات شان قدردانی نمودند.

همچنان معین علمی، رئیس پوهنتون علوم طبی کابل و رهبری پوهنتون علوم طبی یک مقدار پول نقد را نیز به عنوان عیدی به مریضان و پرسونل شفاخانه ها  توزیع نمودند.

همچنان در دیداری با محصلان لیله مرکز عید را با آنان تبریک گفته جویای احوال و معیشتی شد، ضمن استماع مشکلات و خواست های محصلان جهت رفع مشکلات شان به مسوولان هدایت داده شد.

مورخ 10/6/1396