اخبار

 

دیدار و عیادت سرپرست وزارت تحصیلات عالی و رهبری پوهنتون علوم طبی کابل از مریضان شفاخانه های تدریسی پوهنتون علوم طبی کابل در روز اول عید سعید فطر

جلالتماب داکتر عبدالطیف روشان سرپرست وزارت تحصیلات عالی همراه با محترم پوهاند دوکتور شمس رحمان  رحمانی  معاون  علمی و سرپرست پوهنتون علوم طبی کابل وهیئت رهبری وزارت تحصیلات عالی و پوهنتون علوم طبی کابل در حالیکه روسای شفاخانه ها نیز حاضر بودند. روز اول عید سعید فطر از شفاخانه های کادری علی آباد، میوند و شهرارا دیدن نمودند.

همچنان در جریان دیدار شان از شفاخانه های کادری فوق الذکر با دوکتوران موظف و مریضان داخل بستر عید مبارکی نموده و از توجه پرسونل شفاخانه ها جهت عرضه خدمات صحی به مریضان قدردانی كرده و آنها را هر چه بیشتر در راه خدمت به مریضان نیازمند تشویق نموده و از زحمات شان قدردانی نمودند.

 

همچنان سرپرست وزارت تحصيلات عالي و رهبری پوهنتون علوم طبی یک مقدار پول نقد را نیز به عنوان عیدی به مریضان و پرسونل شفاخانه ها  توزیع کرد . 

مورخ 4 سرطان 1396

تدویر ورکشاپ آگاهی دهی تضمین کیفیت  واعتبار دهی با همکاری موسسه USWDP

ورکشاپ با تلاوت آیات چند از کلام الله مجید آغاز، بعداً محترمه پوهنمل دکتور برشنا دولتی گرداننده ورکشاپ ازمحترم پوهاند دوکتور شیرین آقا"ظریف" رئیس پوهنتون علوم طبی کابل دعوت بعمل آوردند تا بیانیه عالمانه شان را ایراد  ورکشاپ را رسماً افتتاح نمایند.

محترم رئیس پوهنتون طبی کابل طی سخنان شان در مورد ارزش پروسه تضمین کیفیت و اعتباردهی و معیارات تضمین کیفیت روشنی انداخته و به تعداد 45 تن از استادان و کارمندان بخش اداری  را که در این ورکشاپ اشتراک کرده  بودند تشویق نموده تا درین پروسه سهم فعال داشته و استفاده اعظمی نمایند و از آموخته های تضمین کیفیت در ساحه کاری خویش استفاده مثمر نمایند، همچنان تدویر چنین ورکشاپ ها را برای ظرفیت سازی پوهنتون طبی مفید و سودمند دانسته تاکید ورزیدند تا چنین ورکشاپ ها در آینده نیز تدویر گردد.

متعاقباً پوهنمل دوکتور برشنا دولتی مسئوول تضمین کیفیت پرزنتیشن را که در مورد آگاهی دهی تضمین کیفیت تهیه نموده بودند جهت اگاهی به اشتراک کنندگا ن ورکشاپ ار ایه نمودند.

همچنان پوهندوی دوکتور سید شیرشاه سادات رئیس بورد ارتقای کیفیت و اعتباردهی وزارت تحصیلات عالی پزرنتیشن خویش را برای اشتراک کنندگان پیشکش و در هر قسمت آن معلومات مفصل ارایه داشتند.

در بخش دوم ورکشاپ محترم پوهنمل دوکتور برشنا دولتی پرزنتیشن را که در مورد استراتیژیک پلان پنج ساله تضمین کیفیت پوهنتون علوم طبی کابل  چگونگی و مزایای آن تهیه نموده بود به شکل مفصل تشریح و توضیح نمودند، ورکشاپ با سخنان رهنمودی و اظهار سپاس از اشتراک کنندگان توسط محترم رئیس پوهنتون علوم طبی کابل پایان یافت.

مورخ 24/2/1396

جلسه در مورد اعمار یک باب تعمیر شفاخانه روانی و اعصاب

جلسه تحت ریاست پوهاند دوکتور شیرین آقا"ظریف" رئیس پوهنتون علوم طبی کابل با اشتراک رئیس و سرطبیب شفاخانه علی آباد، سرطبیب انستیتوت امراض قلبی، معاون مالی واداری، آقای حسینی طراح و مهندس ورزیده کشور، انجنیران وزارت محترم شهرسازی، تحصیلات عالی وپوهنتون علوم طبی کابل در قبال اعمار یکباب تعمیر شفاخانه روانی و اعصاب در شش طبقه که به  شکل ستندرد و معیاری در ساحه شفاخانه علی آباد اعمار گردد تدویر یافت.

در جلسه متذکره بحث های همه جانبه صورت گرفت که نظریات و پیشنهادات اعضای محترم جلسه توسط انجنیران وزارت شهرسازی و وزارت تحصیلات عالی از دید مسلکی انجنیری غرض اجراآت بعدی یاداشت گردید و در ختم جلسه از ساحه شفاخانه نیز دیدن بعمل آوردند.

مورخ۲۳/۲/۱۳۹۶

تدویر محفل با شکوه جشن فراغت محصلین پوهنحی های پوهنتون علوم طبی کابل

محفل با تلاوت قرآن مجید آغاز گردید، نخست محترم پوهاند دوکتور شیرین آقا ظریف رئیس پوهنتون علوم طبی کابل سخنان ایشان را با خوش آمدید مهمانان و فامیل های فارغان آغاز نموده، بعداً ضمن تبریکی فارغان را به مسؤلیت های آینده شان که عرضه خدمات صحی با کیفیت می باشد متوجه ساخته هکذا از اساتید محترم و کارمندان پوهنتون علوم طبی کابل نیز ابراز قدردانی نمودند، که در قسمت تربیه محصلین از هیچ گونه سعی        و تلاش دریغ نورزیده اند.

رئیس پوهنتون علوم طبی کابل در بخش ازسخنان شان چنین گفتند، مردم افغانستان وجهان در رابطه به عرضه خدمات با کیفیت صحی بالای شما که وارد بخش جدید از زندگی کاری تان در مسلک خویش گردیده اید حقوقی دارند، بدین معنی که بعد از فراغت و عملاً کار در جامعه برای مردم و وطن مسئولیت های شما را چند برابر بالاتر میبرد، پس بر شماست تا عرضه خدمات صحی را با کیفیت و با وجه احسن انجام دهید.

همچنان محترم جلالتماب پوهنوال دوکتور فریده مومند وزیر تحصیلات عالی فراغت شانرا تبریک گفته و آنها را  به رعایت و اصول اخلاق طبابت متوجه نموده فارغان را به فراگیری علم بیشتر تشویق نمودند، همچنان خاطر نشان نمودند تا از کتُب جدید علمی و تحقیقی در جریان تدریس و کار عملی شان استفاده نموده تا باشد روزی نهاد های اکادمیک کشور به مراکز علمی قوی تر مبدل گردد.

هکذا از وزارت تحصیلات عالی،  کشور ها و سازمان های جهانی که در قسمت حل مشکلات و نیازمندی های این پوهنتون بذل مساعی نمودند ابراز سپاسگذاری نموده توقع بردند تا پوهنتون علوم طبی کابل بتواند عرضه خدمات بهتر را نسبت به گذشته ارایه نمایند و لوح تقدیر که برای رئیس پوهنتون علوم طبی کابل از طرف محصلین تهیه گردیده بود توسط محترم وزیر تحصیلات عالی به ایشان اهدا گردید.

متعاقباً محترم دوکتور احمد جان نعیم معین پلان وپالیسی وزارت صحت عامه فراغت را برای محصلین و فامیل های محترم شان تبریک گفته همکاری جدی وزارت صحت عامه را در قبال جلب وجذب فارغان را در سکتور های جداگانه مسلکی آنها وعده سپردند.

در قسمت اخیر محفل یک تعداد از کارمندان تدریسی پوهنحی های جداگانه که در وظایف شان از خود شایستگی نشان داده بودند با اهدا تحسین نامه از طرف وزیر محترم تحصیلات عالی و محترم رئیس پوهنتون علوم طبی کابل مورد تفقد قرار گرفته و همچنان وزیر تحصیلات عالی، رئیس پوهنتون علوم طبی کابل و هیآت رهبری پوهنتون دیپلوم فراغت محصلین فارغ را برای شان اهدا نمودند.

قابل ذکر است از پوهنحی ستوماتولوژی جمعاً به تعداد87 تن فارغ که 33  ذکور و54 طبقه اناث میباشد  از پوهنحی نرسنگ 85 تن فارغ 32 ذکور و 53 اناث، پوهنحی علوم متمم صحی مجموعاً  62 تن فارغ  (دیپارتمنت تکنالوژی طبی 29 تن 24 ذکور 5 اناث، دیپارتمنت انستیزی 33 نفر 26 ذکور و 7 اناث) ، پوهنحی صحت عامه 72 تن فارغ 55 ذکور  و17 اناث ، تعداد مجموعی فارغان پوهنحی های فوق الذکر 306 تن میباشد.

اولین جلسه با کمیته محصلین پوهنتون علوم طبی کابل

اولین جلسه کمیته محصلین پوهنتون علوم طبی کابل با اشتراک روئسای پوهنحی ها مسئولین تضمین کیفیت ، مدیران تدریسی پوهنحی ها و نماینده های صنوف مختلفه پوهنحی ها تدویر یافت.

در جلسه متذکره روی شریک ساختن نظریات و پیشنهادات محصلین در مورد بهبود کیفیت تدریس و همکاری آنها در پروسه تضمین کیفیت بحث صورت گرفت و همچنان فیصله بعمل آمد تا سال چهار مرتبه با کمیته نماینده های محصلین جلسات و ملاقات صورت گیرد.

مورخ 13/2/1396

تدویر جلسه استقلالیت مالی پوهنتون علوم طبی کابل

جلسه استقلالیت مالی پوهنتون علوم طبی کابل با اشتراک پوهاند دوکتور شیرین آقا" ظریف" رئیس پوهنتون علوم طبی کابل، پوهاند دوکتور شمس الرحمن رحمانی معاون علمی، پوهاند شمس الرحیم رحیم معاون مالی واداری، هیات امنا، هیات موسسه USWDP و آمرین بخش های تدارکات و منابع بشری در پوهنتون علوم طبی کابل تدویر یافت.

در نخست محترم پوهاند دوکتور شیرین آقا ظریف رئیس پوهنتون علوم طبی کابل اعضای جلسه را خوش آمدید گفته و در مورد هدف از تدویر جلسه استقلالیت مالی معلومات ارایه نموده روشنی انداختند.

متعاقباً پرزنتیشن در مورد مشکلات و راه حل های استقلالیت مالی تهیه گردیده بود از طرف هیات موسسه USWDP ارایه گردید.

در اخیر ملاحظات و پیشنهادات که رئیس پوهنتون علوم طبی کابل که در بعضی از موارد پرزنتیشن داشتند مورد بحث همه جانبه قرار گرفت.

مورخ 6/2/1396

تدویر جلسه شف ها در پوهنتون علوم طبی کابل

مورخ29/1/1396

جلسه شف ها که تحت ریاست محترم پوهاند دوکتور شیرین آقا ظریف رئیس پوهنتون علوم طبی کابل بتاریخ فوق دایر گردید در قبال سایر موضوعات شامل اجندا از کارکرد ها و وفعالیت های دیپارتمنت ها که در رابطه به ارزیابی و اعتباردهی تضمین کیفیت که از طرف مسؤولین بخش تضمین کیفیت ارزیابی و بررسی گردیده بود در حدود 25 دیپارتمنت تمام معیارات تضمین کیفیت را به شکل اساسی تنظیم و در پرتو آن امورات مربوطه را ترتیب و تنظیم نموده بودند مورد تحسین اعضای محترم شورای علمی ورهبری ریاست پوهنتون طبی کابل قرار گرفته  به پاس خدمات شان تحسین نامه های که ترتیب گردیده بود به شف های محترم دیپارتمنت های متذکره تفویض گردید.

محترم رئیس پوهنتون علوم طبی کابل زحمات شانرا ستودنی پنداشته موفقیت های هر چه بیشتر را در امورات مربوط اکادمیک  و علمی شان استدعا نموده در بخش از سخنان شان آنعده دیپارتمنت هایکه بنا بر معاذیر نتوانسته معیارات مربوطه را تکمیل نمایند به وظایف شان متوجه در رفع چالش ها و معضلات محترم رئیس پوهنتون طبی همکاری جدی ریاست را در مرفوع نمودن آن برای شان توضیح و توقع بردند در آینده با جدید کار نموده تا معیارات لازمه را تکمیل و بهبودی چشمگیر در دیپارتمنت ها رونما گردد.

توزیع تحسین نامه برای محصلان ممتاز پوهنتون علوم طبی کابل

پوهاند دوکتور شیرین آقا"ظریف" رئیس پوهنتون علوم طبی کابل در حالیکه هیآت رهبری، اساتید و تعداد از آمرین بخش های مربوطه ویرا همراهی مینمودند برای محصلان ممتاز پوهنتون علوم طبی کابل تحسین نامه اهدا و مراسم خورسندی خویش را به آنها ابراز داشتند، همچنان رئیس پوهنتون علوم طبی کابل در مورد برنامه E-Learning که برای اولین بار در سطح وزارت تحصیلات عالی کشور به کمک انجمن افغان – جرمن wierner توسط کمپنی Lecturio کشور جرمنی در پوهنتون علوم طبی کابل فعال گردیده نیز وضاحت داده در مورد مزیت E-Learning در جریان و ارتقاء ظرفیت تحصیلی آن صحبت همه جانبه  نمودند.

در اخیر محترم رئیس پوهنتون طبی کابل به سوالات محصلان در قسمت مشکلات شان پاسخ دادند.

مورخ30/1/1396 

گزارش سفر هیئت رهبری پوهنتون علوم طبی کابل به دانشگاه علوم پزشکی ایران

        اعضای  پوهنتون طبی کابل :

 1. محترم پوهاند دوکتور شیرین آقا ظریف(رئیس عمومی پوهنتون طبی کابل )
 2. محترم پوهندوی دوکتور محمد هاشم طاهری (معاون امور محصلان پوهنتون طبی کابل)
 3. محترم پوهنیار دوکتور عبدالله عابد ( رئیس پوهنحی صحت عامه )

مدت سفر                                                                                                         

7 روز از تاریخ 25Feb الی 3 March سال 2017

اهداف سفر

 • آشنایی هیئت رهبری پوهنتون علوم طبی کابل و انستیتوت علوم طبی غضنفر با ویژه گی و ساختار دانشکده علوم تغذیه و رژیم شناسی دانشگاه علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران جهت ایجاد هماهنگی  اکادمیک در راستای ایجاد دیپارتمنت تغذیه در پوهنتون علوم طبی کابل و انستیتوت علوم طبی غضنفر.
 • بازدید از بخش های مختلفه در شفاخانه شریعتی و لابراتوار های تغذی.

ساحات بازدید شده:

 • ملاقات با رهبری دانشکده علوم تغذیه و رژیم شناسی
 • ملاقات با رئیس واعضای دانشکده صحت عامه دانشگاه علوم پزشکی تهران و لابراتوار های مربوط
 • بازدید از دانشکده نرسنگ و قابلگی
 • بازدید از لابراتوار دانشکده تغذی وسایر دیپارتمنت ها

دستاورد های سفر

 

 • معلومات موثر درباره اهمیت تدریس تغذیه عمومی در علوم طبی جهت کاهش مرگ و میر مادران ونوزادان کسب گردید.
 • فراگیری دروس عملی تغذی در لابراتوار های مجهز بشکل عملی خارج از اتاق لکچر بسیار موثر و مفید میباشد.
 • ایجاد لابراتوار تغذی برای محصلین علوم طبی و رهنمایی محصلین توسط استادان و تکنیشن ها در راستای دروس تغذی بسیار مفید و ارزنده واقع میگردد.
 • جهت ارتقای ظرفیت  برای تدریس دروس تغذی ضرورت به توسعه ساحه علمی و بلند بردن سطح دانش اساتید تغذی میباشد. روی این ملحوظ دانشگاه علوم پزشکی تهران بورسیه های ماستری و دوکتورا را برای پوهنتون طبی کابل پیشنهاد کردند.
 • در اخیر دانشگاه علوم پزشکی تهران و دانشکده تغذیه تهران توافق نمودند که پروسه تقویت کریکولم تغذی پوهنتون طبی کابل را سرعت بخشیده و همچنان با هماهنگی دفتر اتحادیه اروپا در افغانستان و موسسه Conseil Sante زمینه ویدیوکنفرانس ها ,وسایر فعالیت ها مربوطه  را نیز مساعد ساخته و اعضای دانشگاه علوم پزشکی تهران حضور فزیکی خویش را در کابل جهت همکاری در تقویت کریکولم تغذی افزایش داده و لیست تجهیزات ضروری برای لابراتوار تغذی را نیز آماده میسازند. 

جلسه آگاهی دهی از روند تهیه گزارش تضمین کیفیت و اعتبار دهی

جلسه تضمین کیفیت واعتبار دهی به منظور آگاهی دهی از روند تهیه گزارش تضمین کیفیت به همکاری موسسه USWDP بر گزار گردید، دراین جلسه پروفیسور جیف و داکتر ویکتوریا مشاورین تضمین کیفیت برای اعضای کمیته موسساتی و کمیته های فرعی تضمین کیفیت پوهنحی های پنج گانه پوهنتون طبی کابل در مورد چگونگی بازنگری و ترتیب گزارش معلومات ارایه نمودند و در اخیر مجلس به سوالات اشتراک کننده جواب ارایه گردید و نظریات ایشان مورد غور و بررسی قرار داده شد.

افتتاح تعمیر جدید پوهنحی نرسنگ پوهنتون علوم طبی کابل 

کار ساختمانی بنای مذکور به ارزش ۸۲ میلون افغانی از بودجه انکشافی وزارت تحصیلات عالی در ساحه ۱۶۱۶ متر مربع در سه طبقه با تمام معیارات ساختمانی تکمیل و مورد استفاده قرار گرفت که بتاریخ متذکره توسط محترم پوهنوال دوکتور فریده مومند وزیر تحصیلات عالی، محترم پوهاند  دوکتور شمس الرحمن رحمانی معاون علمی و سرپرست پوهنتون علوم طبی کابل، هیآت رهبری پوهنتون و عده از مسئولین بخش های جداگانه رسماً افتتاح و به بهره برداری سپرده شد.

وزیر تحصیلات عالی حین  افتتاح این تعمیر گفت تکمیل کار ساختمان تعمیر یک دست آورد خوب برای پوهنتون طبی کابل و در کنار آن مژده خوب برای محصلان این پوهنتون نیز میباشد، همچنان اضافه نمودند با افتتاح تعمیر مذکور امکانات خوب تحصیلی برای محصلان پوهنحی نرسنگ مهیا گردیده و وزارت تحصیلات عالی تلاش می نمایند تا مشکلات سایر محصلان طب را چه در مرکز و چه در ولایات مرفوع نمایند.

قابل ذکر است تعمیر متذکره دارای 9 لابراتوار، 11 دفتر اداری، 2 تالار لکچر،  9 صنف درسی، سه اتاق کنفرانس و یک اتاق برای تکنالوژی معلوماتی و سایر بخش ها نیز میباشد وهم اکنون کار جدی بالای سایر موارد مورد نیاز که شامل سیستم تنظیم برق، آب وغیره میباشد جریان دارد.

 

افتتاح ساحه کار عملی کورس های آموزشی مراقبت های عاجل اساسی ولادی شفاخانه شهرارا برای محصلین پوهنتون طبی کابل

مرکز آموزشی کار های عملی مراقبت های عاجل و اساسی ولادی شفاخانه تدریسی شهرآرا، امروز توسط وزرای محترم تحصیلات عالی، صحت عامه، رئیس و رهبری پوهنتون طبی کابل و نماینده سازمان صحی جهان افتتاح شد.

 قابل تذکر است در این مرکز به محصلان سال اخیر رشته نسایی و ولادی پوهنتون طبی کابل در بخش تولد اطفال و وقایه مادران آموزش های عاجل و اساسی داده می شود.

 در مراسم افتتاح پوهنوال دوکتور فریده مومند وزیر تحصیلات عالی گفت، در زمان زایمان توجه به صحت طفل و مادر موضوع اساسی بوده که باید در زمینه گام های ارزشمند برداشته شود وایجاد این مرکز را گام ارزشمند خوانده از محصلان خواست تا از این فرصت استفاده اعظمی نمایند.

 بعداً محترم داکتر فیروز الدین فیروز، تربیه کادر های ورزیده در بخش طب را یکی از اهداف مشترک وزارت های تحصیلات عالی و صحت عامه خوانده گفت؛ تربیه کادر های جوان در بخش طبابت سبب بلند رفتن عرضه خدمات صحی با کیفیت در جامعه می شود.

در قسمت دیگر محترم پوهاند دوکتور شیرین آقا"ظریف" رئیس پوهنتون طبی کابل در جریان صحبت شان  از کارهای انجام شده یاد آوری نموده تذکر دادند یکی از اولویت های کاری رهبری پوهنتون طبی کابل تقویه هرچه بیشتر مرکز متذکره میباشد.

 هکذا در این محفل نماینده سازمان صحی جهان در رابطه به پیشرفت ها و چالش ها در زمینه عرضه خدمات صحی در افغانستان معلومات داده، گفت که عرضه خدمات صحی باید معیاری شده تا تداوی به شکل درست آن صورت گیرد.

سومین جلسه تضمین کیفیت پوهنتون طبی کابل

آمریت تضمین کیفیت پوهنتون طبی کابل روز چهارشنبه مورخ 9/1/1396 با 22 تن نماینده های تضمین کیفیت سومین جلسه تضمین کیفیت را بر گزار نمود.

در جلسه فوق الذکر پلان های عملیاتی انفرادی، بهبود تدریس و کورس پالیسی دیپارتمنت ها را تکمیل وبه آمریت تضمین کیفیت سپردند، در ضمن در مورد اقدام به ارزیابی اساتید توسط محصل و آمر دیپارتمنت تعهد سپردند.

تدویر ورکشاپ چگونگی ایجاد سیستم استقلالیت مالی در پوهنتون طبی کابل

ورکشاپ ارزیابی استقلالیت مالی با اشتراک پوهاند دوکتور شیرین آقا"ظریف " رئیس پوهنتون طبی کابل، پوهاند دوکتور شمس الرحمن رحمانی معاون علمی پوهنتون طبی کابل، هیآت امنا پوهنتون طبی کابل و هیات موسسه USWDP در پوهنتون طبی کابل تدویر یافت، در نخست محترم پوهاند دوکتور شیرین آقا"ظریف" رئیس پوهنتون طبی کابل مهمانان واعضای ورکشاپ را خوش آمدید گفته وبا سخنان علمی شان ورکشاپ را افتتاح نمودند، متعاقباً پرزنتیشن چگونگی ایجاد سیستم استقلالیت مالی در پوهنتون ها توسط هیات USWDP که قبلاً وظیفه گرفته بودند ارایه گردید.

تدویر جلسه در مورد ایجاد دیپارتمنت جدید Nutrition در چوکات پوهنحی صحت عامه

به سلسله جلسات قبلی جلسه فوق الذکر تحت ریاست محترم پوهاند دوکتور شیرین آقا"ظریف" رئیس پوهنتون طبی کابل دایر در اغاز محترم سید عسکر موسوی پروجکت منیجر Conseil – santé France European Union  در قسمت قبول نمودن لابراتوار، سهمیه 8 بورس ماستری و تعین معاش برای استادان دیپارتمنت نتریشن که از جانب ایران وعده داده شده بود معلومات ارایه نمودند، متعاقباً محترم معاون علمی پوهنتون طبی کابل طی صحبت شان از وعده های داده شده قدر دانی نموده اما به تاخیر افتادن و عملی نشدن پروژه به وقت و زمان معین آن ملاحظات و دیدگاه های خود را ارایه داشتند بعداً محترم  پوهنیار دوکتور عبدالله عابد رئیس پوهنحی صحت عامه در مورد معلومات مفصل ارایه نموده  در ختم محترم رئیس پوهنتون طبی کابل بحث را جمع بندی نموده تاکید بیشتر روی ظرفیت سازی در داخل پوهنتون طبی و امضاء تفاهمنامه را شرط اساسی پنداشته اظهار داشتند تا تمام موضوعات طی یک تفاهمنامه ترتیب و بعداز تائید شورای علمی پوهنتون طبی کابل در معرض اجرا به شکل عملی قرار گیرد.

تدویر کورس های تقویه لسان انگلیسی وکمیپوتر در پوهنتون طبی کابل

نظر به فیصله مقام محترم ریاست پوهنتون طبی کابل در تفاهم با موسسه USWDP برای ارتقاء ظرفیت کارمندان بخش اداری مرکز پوهنتون  و نهاد های دومی آن در دو بخش( انگلیسی و کمپیوتر) برای مدت دوماه به شکل دورانی برنامه ریزی گردیده که همین اکنون به تعداد بیشتر از 40 نفر کارمند اداری در دو بخش مصروف آموزش میباشند.

قابل ذکر است کورس های متذکره به شکل دورانی دوام مینماید تا تمام کارمندان از آن مستفید گردند، که خود از نگاه ارتقاء ظرفیت یک گام مثبت دیگر در قبال سایر پیشرفت های گوناگون اکادمیک در این پوهنتون محسوب میگردد.

بخش تقویه لسان انگلیسی از طرف استادان  دیپارتمنت السنه خارجی پوهنتون و بخش کمپیوتر توسط اکسپرت های موسسه USWDP پیش برده میشود.

تدویر محفل 8 مارچ روز جهانی زن در اتاق کنفرانس های پوهنتون طبی کابل

محفل با تلاوت چند از آیات قرآن مجید آغاز گردید، در نخست محترم معاون علمی وسرپرست پوهنتون طبی کابل با سخنان علمی شان محفل را افتتاح نمودند. در ضمن سخنان شان در مورد تاریخچه روز زن روشنی انداخته و رول زن را در جامعه مهم دانستند، متعاقباً محترم استاد عبدالخالق مصباح استاد دیپارتمنت ثقافت اسلامی از دیدگاه اسلام در مورد حقوق زن و پوهنمل دوکتور برشناد دولتی آمر ارتباط و آگاهی عامه در مورد رول زنان در تاریخ ساینس صحبت عالمانه نمودند، در ختم محفل سپاس نامه و تحایف که برای استادان و پرسونل طبقه اناث از طرف پوهنتون طبی کابل در نظر گرفته شده بود توزیع گردید.

تدویر ورکشاپ E-Learning, OBE-SCL در تریننگ روم پوهنتون طبی کابل

محفل با تلاوت آیات کلام الله شریف آغاز، بعداً محترم پوهنمل دوکتور برشنا دولتی گرداننده ورکشاپ در حالیکه عده از اعضای محترم رهبری پوهنتون طبی کابل نیز حضور به هم رسانیده بودند پیرامون ورکشاپ روشنی انداخته تدویر چنین ورکشاپ ها را از نظر ارتقاء ظرفیت نهایت مثمر پنداشتند.

ورکشاپ برای مدت 15 یوم ادامه داشت که در دو روز اخیر آن پروگرام E-Learning  نیز برای اشتراک کننده گان تدریس گردید.

ورکشاپ متذکره به کمک مالی بانک جهانی تدویر و تعداد 30 نفر از استادان بخش های جداگانه در آن انتخاب گردیده بودند که الی ختم ورکشاپ 5 نفر نتوانستند بنابر معاذیر ورکشاپ را تا اخیر تعقیب نمایند.

در جریان ورکشاپ جهت ارزیابی اشتراک کننده گان امتحان اخذ و در ختم نیز ارزیابی نهائی صورت گرفت.

قابل ذکر پنداشته میشود که اشتراک کننده مکلف به تهیه Teaching portofolio  جهت انتخاب شدن منحیث ترینر میباشند.

دومین جلسه تضمین کیفیت با نماینده های دیپارتمنت های پوهنتون طبی کابل

آمریت تضمین کیفیت پوهنتون طبی کابل روز دو شنبه مورخ 19/12/1395 با نماینده های دیپارتمنت های پوهنتون طبی کابل دومین جلسه را برگزار نمود که در این جلسه به تعداد(34)  نماینده از دیپارتمنت های مختلفه کلینیکی و پارا کلینیکی و بیزیک ساینس اشتراک ورزیده بودند و پروسه پیشرفت کاری هر یک از دیپارتمنت ها ارایه و پرابلم های موجوده و راه حل آن مورد بحث همه جانبه قرار گرفت.

اولین جلسه کمیته عمومی تخنیکی پروژه تغذی

اولین جلسه کمیته عمومی تخنیکی پروژه تغذی با اشتراک نماینده های وزارت صحت عامه اتحادیه اروپا، انستیتوت علوم صحی غضنفر، پوهنحی فارمسی پوهنتون کابل، پروژه  IHSANو اعضای دیپارتمنت صحت عامه و تغذی پوهنتون طبی کابل در اتاق تریننگ روم تدویر یافت، در نخست پوهاند دوکتورشیرین آقا"ظریف" رئیس پوهنتون طبی کابل با سخنان علمی شان جلسه متذکره را افتتاح نمودند، بعداً در جلسه متذکره بحث های همه جانبه روی موضوعات ذیل صورت گرفت، ایجاد یک کمیته تخنیکی برای KMU و GIHS همراه با دو کمیته کاری فرعی، هر کمیته کاری فرعی باید گزارش کمیته کاری را به کمیته تخنیکی عمومی ارائه نماید، تعین اعضای کمیته کاری فرعی KMU و GIHS و تعین تاریخ برگزاری جلسه بعدی کمیته تخنیکی عمومی در انستیتوت غضنفر.

ورکشاپ سه روزه تعهد پذیری، آگاهی دهی و Uptodate در پوهنتون طبی کابل

محفل با تلاوت کلام الله مجید آغاز، بعداً محترم پوهنمل دوکتور برشنا دولتی گرداننده ورکشاپ طی معرفی مختصر از ورکشاپ از محترم پوهاند دوکتور شیرین آقا" ظریف" رئیس پوهنتون طبی کابل دعوت نمودند تا پیرامون موضوع صحبت نمایند، رئیس پوهنتون طبی کابل طی سخنان شان از زوایای مختلف موثریت چنین ورکشاپ ها را در سطح پوهنتون طبی کابل نهایت مفید پنداشته در شرایط کنونی به سطح ملی و جهانی روی پیشرفت ها و تحولات بزرگ اکادمیک روشنی انداخته از اشتراک کننده گان ورکشاپ  بخصوص از اساتید محترم تقاضا به عمل آوردند تا هر چه بیشتر به وظایف، بلند بردن سطح آگاهی و عرضه معلومات جدید و پیشرفته به محصلین مبادرت ورزند.

نتایج ارزیابی را که قبلاً از طرف آمریت تضمین کیفیت در سطح دیپارتمنت ها صورت گرفته بود مورد تائید قرار داده چالش ها و کاستی های که در بعضی دیپارتمنت ها موجود بود جهت رفع آن به مسئولین بخش ها هدایت داده و در پِرُ نمودن خلا ها تاکید ورزیدند.

قابل ذکر است در ورکشاپ متذکره بیشتر از 40 تن اساتید دیپارتمنت های جداگانه و کارمندان پوهنتون طبی اشتراک داشتند.

 در ختم ورکشاپ محترم پوهاند شمس الرحیم رحیم معاون مالی واداری ورکشاپ متذکره را ارزیابی نموده و تدویر چنین ورکشاپ ها را مفید و موثر پنداشتند.

 

اهدا سرتفیکیت تریننگ Uptodate

 

جهت آموزش برنامه Uptodate در پوهنتون طبی کابل یک تن از اساتید و یک تن از محصلین پوهنتون طبی کابل که توسط مشاور بین المللی تریننگ Uptodate آموزش دیدند سرتفیکیت این برنامه را اخذ نمودند و منحیث ترینر آموزش این برنامه از طرف مرکز Uptodate کشور امریکا شناخته شدند، که محترم پوهاند دوکتور شیرین آقا"ظریف " رئیس پوهنتون طبی کابل در جلسه شورای رهبری با حضور داشت هیآت رهبری سرتفیکیت تریننگ Uptodate  را اعطا نمودند و موفقیت های بیشتر شانرا از خداوند بزرگ استدعا نموده وایشان آموزش این برنامه را برای سایر اساتید و محصلین وعده سپردند.

افتتاح واحد داخلی تضمین کیفیت پوهنتون طبی کابل

 بعد از افتتاح وزیر تحصیلات عالی از بازسازی پوهنتون در سالجاری، آمریت ارتباط وآگاهی عامه و دروس کمیونیتی کالج دیدن نمودند که از طرف رئیس پوهنتون طبی کابل توضیحات در مورد ارایه گردید.

جلالتماب پوهنوال دوکتور فریده مومند وزیر تحصیلات عالی، محترم پوهاند دوکتور شیرین آقا"ظریف" رئیس پوهنتون علوم طبی کابل، محترم پوهندوی شیرشاه سادات سرپرست ریاست تضمین کیفیت وزارت تحصیلات، محترم نور احمد درویش رئیس برنامه های انکشاف تحصیلات عالی(HEDP)، با حضور داشت هیآت رهبری و اعضای کمیته تضمین کیفیت پوهنتون طبی کابل واحد  داخلی تضمین کیفیت این پوهنتون را که از کمک های بانک جهانی تمویل گردیده،  افتت اح نمودند. وزیر تحصیلات عالی خواهان موفقیت های هر چه بیشتر این واحد در آینده گردید.

گزارش سفر هیئت پوهنتون علوم طبی کابل به فرانسه، آلمان و هالند

اعضای هیئت: پوهاند دکتور شیرین آقا ظریف رئیس پوهنتون علوم طبی کابل، پوهندوی دکتور شایق ندیمی رئیس انستیتوت قلبی پوهنتون علوم طبی کابل، پوهندوی دکتور عبدالصمد عمر تنظیم کننده همکاری های پوهنتون علوم طبی کابل با فرانسه.

در این سفر نمایندگان سفارت جمهوری فرانسه در کابل آقای اری کویری کارشناس تخنیکی از جانب سفارت جمهوری فرانسه در وزارت تحصیلات عالی و همکار افغان شان آقای طحا امین هینت پوهنتون علوم طبی کابل را همراهی مینمود.

 هدف سفر: ایجاد همکاری های پوهنتون علوم طبی کابل با پوهنتون Auvergne شهر Clermont Ferrand و  مکتب عالی صحت عامه  شهر پاریس(EHESP)؛ تقویه و ادامه همکاری های قبلی با پوهنتون لیون 1  جمهوری فرانسه، دیدار با مسئولین بنیاد KEIHAN در هالند و ادامه همکاری هایشان درتبادله کادر ها و محصلین پوهنتون علوم طبی کابل با پوهنتون لایدن هالند، ملاقات با مسئولین انجمن دکتوران افغان جرمن و همکاری شان در زمینه آموزش از راه دور از طریق انترنت (E- Learning).

هیئت پوهنتون علوم طبی کابل و هیئت معیتی آن به تاریخ 13.12.2016 عازم جمهوری فرانسه گردید. طی  این سفر ملاقات ها و مذاکرات قبلا تنظیم شده آتی با مسئولین امور انجام شد:

 • در EHESP پاریس ملاقات و مذاکرات با پروفیسور Regine Ducos و پروفیسور Martine Bulanger در مورد ایجاد همکاری ها در بخش صحت عامه بخصوص در مقاطع ماستری و دکتورا شرایط و امکانات دو طرف مورد مطالعه و بحث قرار داده شد. جانب فرانسوی آمادگی خود را برای پذیرش بورسیه ها ابراز نموده و لازم است تا در مورد مسائل مالی بعد از مشوره مسئولین سفارت فرانسه تصمیم اتخاذ گردد. بعد از ختم مذاکرات از ساحات مختلف این موسسه تحصیلی بازدید بعمل آمده و با محصلین افغانی که در مقطع ماستری صحت عامه در EHESP مصروف تحصیل میباشند ملاقات صورت گرفته در باره تحصیلات شان و امکانات کار های مسلکی آینده شان در افغانستان صحبت شد.
 • در شهر لیون از شفاخانه قلبی بازدید بعمل آمده در مورد تقویه و امکانات توسعه همکاری ها بخصوص در بخش جراحی قلب بحث و مذاکرات صورت گرفت. پروفیسور Fadi Farhat به نمایندگی از سرویس جراحی قلبی آمادگی خود را برای پذیرش بیشتر ترینی های پوهنتون علوم طبی کابل ابراز نمود خاطر نشان نمود که میتواند در آینده گروپ مکمل جراحی قلبی بشمول جراح، انستیزولوجیست، ریانیماتولوجیست، نرس و پرفیوجنیست درین شفاخانه آموزش ببیند. علاوتاً با یکی از استادان پوهنتون علوم طبی کابل که درین سرویس جراحی شفاخانه قلبی لیون مصروف تریننگ است ملاقات صورت گرفت و از چگونگی آموزش علم و مهارت های مسلکی وی معلومات حاصل گردید.
 • در پوهنتون کلود برنارد لیون 1 با مسئولین همکاری های شان با پوهنتون طبی ملاقات و گفتگو بعمل آمد. درین ملاقات برعلاوه پروفیسور Philippe Ceruse مسئول همکاری های شفاخانه های پوهنتونی لیون 1 و پروفیسورDominique Marcel Chatelain عضو کمیته همکاری های لیون و تحصیلات عالی افغانستان، خانم Florance Adnet Cavaille مسئول دیپارتمنت قرار داد های همکاری شفاخانه های ملکی لیون و پروفیسور Pireu شف دیپارتمنت انستیزی و ریانیمیشن پوهنتون لیون، پروفیسور Martine Vallon مسئول بخش تریننگ های علوم طبی در کمیته همکاری ها لیون نیز حضور داشتند. طی این صحبت ها تریننگ های قبلی و جاری ترینی های پوهنتون علوم طبی کابل در فرانسه مورد ارزیابی قرار گرفته و جهت انکشاف همکاری ها و تسریع پروسیجر اعزام ترینی ها به فرانسه و همکاری بیشتر اداره شفاخانه های ملکی لیون گفتگو صورت گرفته تصامیم مقتضی اتخاذ گردید.
 • در پوهنتون Auvergne شهر Clermont Ferrand فرانسه از بخش های مختلف عملیاتخانه و سرویس جراحی قلبی بازدید بعمل آمد و با مسئولین این سرویس پروفیسور Kasra Azarnosh شف سرویس و آقای Jean Phlippe Radier مسئول عملیاتخانه جراحی قلبی شفاخانه تدریسی پوهنتون Auvergne ملاقات صورت گرفته و در مورد امکانات انستیتوت قلبی پوهنتون علوم طبی کابل و ضرورت حمایه شدن توسط پوهنتون Auvergne صحبت شد. پروفیسور Kasra Azarnosh آمادگی خود را جهت مسافرت به کابل و بررسی همکاری ها با انستیتوت قلبی ابراز نمود. علاوتاً ملاقات و گفتگو با رئیس پوهنحی طب، رئیس روابط بین المللی و مسئولین همکاری های پوهنتون Auvergne در مورد ایجاد همکاری ها صورت گرفت. جانب فرانسوی آمادگی کامل شانرا برای ایجاد همکاری اظهار نموده تصمیم اتخاذ گردید تا در آینده نزدیک اسناد مربوطه تهیه و برای امضا آماده گردد.
 • در شهر روتردام هالند با مسئولین موسسه MCAN داکترزهیروداکترپرویزکوهستانی ملاقات و مذاکره صورت گرفت. این موسسه متعهد شد تا امکانات استفاده پوهنتون علوم طبی را از سایت Uptodate برای یکسال دیگر تمدید نموده و در آینده نزدیک در مورد تطبیق پروژه e-learning جراحی برای شفاخانه تدریسی علی آباد اقدامات عملی صورت گیرد.
 • در شهر روتردام هالند با مسئولین بنیاد KEIHAN Leiden محترم ادریس مهتاب رئیس بنیاد کیهان، دکتور نیلوفر رحیم مسئول تبادله کادر های کلینیکی، محترم توفیق یزدانی مسئول تبادله کادر های اکادمیک  بنیاد متذکره ملاقات صورت گرفته در موارد ذیل تصامیم اتخاذ گردید
  • آمادگی جانب هالند برای پذیرش 3 تن از جمله استادان و محصلین برای آموزش مهارت های کلینیکی در ماه مارچ 2017 برای مدت 2 هفته به پوهنتون لایدن جهت آموزش مهارت های کلینیکی و آمادگی برای پذیرفتن 7 تن از محصلین واجد شرایط پوهنتون علوم طبی کابل برای اشتراک در سمستر درسی پوهنتون لایدن.
  • آمادگی دکتور نیلوفر رحیم برای مسافرت به کابل و تریننگ ترینر ها برای مهارت های کلینیکی و ارزیابی نتایج همکاری های پوهنتون لایدن و پوهنتون علوم طبی کابل.
  • افتتاح یک مرکز برای بنیاد KEIHAN Leiden در پوهنتون طبی برای انسجام بهتر همکاری ها.   
 • در شهر Leipzig  جمهوری فدرالی آلمان با آقای Martine رئیس کمپنیLecturio   در مورد E-Learning  گفتگو بعمل آمد و کمپنی متذکره آمادگی خود را برای ارائه آموزش از راه دور ابراز نمود. در تطبیق این پروژه انجمن دکتوران افغان جرمن وعده همکاری سپرد. در ضمن انجمن دکتوران افغان جرمن یک پایه ماشین التراسوند و یک پایه ماشین اکسری سه بعدی برای استفاده در ستوماتولوژی به پوهنتون علوم طبی کابل اهدا نمود که در آینده قریب بعد از تهیه هزینه انتقال به کابل خواهد رسید.  

هیئت پوهنتون علوم طبی کابل به تاریخ  دهم جنوری 2017 دوباره به کابل عزیمت نمود.

دست آورد های سفر:

 • فراهم شدن زمینه همکاری با مکتب عالی صحت عامه پاریس بخصوص در مقاطع ماستری و دکتورا.
 • آمادگی شفاخانه های پوهنتونی Cardiology Lyon و  Auvergne Clermont برای پذیرش ترینی های پوهنتون علوم طبی کابل به شفاخانه های شان در بخش جراحی قلب.
 • تقویه بیشتر همکاری ها با پوهنتون لیون 1 فرانسه و لایدن هالند در بخش های مختلف طبی و صحی.
 • زمینه سازی برای تدریس به طریقه e-learning در پوهنتون علوم طبی کابل.        

       

بازدید رئیس پوهنتون طبی کابل از شفاخانه های کادری

رئیس پوهنتون طبی کابل همراه با روئسا و مسئولین اداری شفاخانه  ها از بازسازی شفاخانه های کادری علی آباد، میوند، انستیتوت امراض قلبی، شفاخانه کادری چشم و کلینیک نسائی ولادی که از کمک های بانک جهانی تمویل گردیده بود بازدید نمودند، حین بازدید شان از بخش های جداگانه شفاخانه های متذکره از طرف مسئولین مربوط برای ایشان معلومات ارایه گردید، در ختم دیدار شان در مورد بهبود عرضه خدمات صحی مریضان و تدریس محصلان برای مسئولین مربوطه هدایات لازم دادند.

توزیع سرتفیکیت برنامه های آموزشی مدیریت، رهبری وپروپوزل نویسی دور اول، دوم و سوم برای(600) تن از محصلان پوهنحی معالجوی، ستوماتولوژی، صحت عامه ونرسنگ

محفل توزیع تصدیق نامه برنامه های آموزشی مدیریت، رهبری و پروپوزل نویسی دور اول، دوم وسوم در اتاق کنفرانس های پوهنتون طبی کابل برگزار گردید، نخست پوهندوی دوکتور محمد هاشم طاهری معاون امور محصلان پوهنتون طبی کابل با سخنرانی علمی شان محفل را افتتاح نمودند،  طی صحبت شان از موسسه تعلیمی مدیریت ورهبری از آدرس هیآت رهبری پوهنتون قدردانی و ابراز سپاس نمودند و برنامه آموزشی مدیریت و رهبری را در پوهنتون طبی کابل مفید وسازنده پنداشتند، متعاقباً محترم ضیاالاسلام شیوا رئیس موسسه تعلیمی مدیریت ورهبری از اداره و هیآت رهبری پوهنتون طبی کابل ابراز سپاس نموده ودر مورد پلان های سال آینده بحث نمودند و وعده همکاری های بیشتر شانرا در مورد برنامه های آموزشی مدیریت ورهبری برای محصلان پوهنتون نمودند، و در آخیر محفل برای محصلان فارغ دوره اول، دوم و سوم برنامه آموزشی مدیریت و رهبری سرتفیکیت توزیع گردید.

تدویر ورکشاپ یک روزه نیازسنجی پوهنتون طبی کابل

( ستوماتولوژی، علوم متمم صحی، نرسنگ وقابلگی)

ورکشاپ یکروزه نیازسنجی پوهنتون طبی کابل بتاریخ ۱۱/۱۰/۱۳۹۵ ساعت ۹ بجه قبل از ظهر با اشتراک معاونین، روئسای پوهنحی ها، روئسای شفاخانه ها وتعداد از اساتید پوهنتون طبی کابل از طرف موسسه محترم حمایت پوهنتونها وانکشاف نیروی بشری(USWDP) در اتاق تریننگ روم پوهنتون طبی کابل برگزار گردید، در نخست محترم پوهاند دوکتورشمس الرحمان رحمانی معاون علمی و سرپرست پوهنتون طبی کابل با سخنرانی علمی شان ورکشاپ متذکره را در عرصه های مختلف پوهنتون طبی کابل یک قدم نیک و مثبت دانسته افتتاح نمودند، هدف از تدویر این ورکشاپ شریک ساختن ضرورت های پوهنتون طبی با پوهنتون همکارمیباشد.

تدویر ورکشاپ مشترک آگاهی دهی پوهنتون طبی کابل وریاست عمومی څارنوالی منع خشونت علیه زنان

ورکشاپ آگاهی دهی مشترک پوهنتون طبی کابل و ریاست عمومی څارنوالی منع خشونت علیه زنان روز چهار شنبه مورخ ۸/۱۰/۱۳۹۵ ساعت ۱۰ بجه قبل از ظهر  با اشتراک پوهاند دوکتور شمس الرحمن رحمانی معاون علمی و سرپرست پوهنتون طبی کابل، پوهاند دوکتورشمس الرحیم رحیم معاون مالی واداری،  نماینده های ریاست څارنوالی منع خشونت علیه زنان و ۳۶ تن از کارمندان پوهنتون طبی کابل در اتاق تریننگ روم برگزار گردید، در نخست محترم پوهاند دوکتور شمس الرحمن رحمانی معاون علمی وسرپرست پوهنتون طبی کابل با سخنرانی علمی شان ورکشاپ را افتتاح نمودند، متعاقباَ‌ محترمه څارنوال شازیه "یوسفی" آمر تحقیق جرایم څارنوالی منع خشونت علیه زنان به ارتباط جریده رسمی نمبرمسلسل (989) که به تاریخ 10/5/1388 وجریده رسمی نمبر مسلسل (1185) که به تاریخ 11/7/1394 به نشر رسیده است معلومات جامع ارایه داشته و همچنان برمبنای ایجاد، هدف، دیدگاه، دورنما، وظایف وفعالیت های انجام شده این ریاست وتعداد قضایای ثبت شده در سراسر افغانستان خصوصاً مرکز معلومات اریه نمودند.

سمپوزیم یکروزه تحت عنوان E- Learning در پوهنتون طبی کابل

سمپوزیم یکروزه در هم آهنگی با ریاست پوهنتون طبی کابل و محترم دوکتور محمد عظیم مسافر و تیم همراه شان به نماینده گی از انجمن دوکتوران افغان مقیم آلمان به اشتراک رهبری، اساتید و محصلین ممتاز پوهنحی های جداگانه پوهنتون طبی کابل در تریننگ روم  پوهنتون طبی تدویر در آغاز محترم پوهاند دوکتور شیرین آقا ظریف رئیس پوهنتون طبی کابل از طریق سکایپ با یک تن از مسؤلین کمیته لکتوریا سنتر مقیم آلمان که عرضه خدمات E – Learning را بشکل بین المللی ارائه میدارند. تقاضای همکاری شان را در مورد تقویه E – Learning در پوهنتون طبی کابل نموده ضمناَ کمیته مـوصوف بصورت نمـونـه دو صنف درسی هستولـوژی و قلبی را که از طریق آنها بصورت E – Learning  تنظیم شده بود نشان دادند.

همچنان از پیشرفت ها و تسهیلات که در بخش ارتباطات در اختیار پوهنتون طبی کابل قرار دارد روشنائی انداخته چنین ارتباطات و مفاهمات را مثبت پنداشتند.

در قسمت دوم نشست هیات پوهنتون طبی کابل با نماینده های محصلین در رابطه سوالات خویشرا مطرح نمودند که از جانب نماینده مرکز یاد شده به آن پاسخ ارائیه شد.

مساعدت یک پایه دستگاه تشخصیه دیجیتالی اکسری از طرف موسسه UNDP و وزارت صحت عامه برای تشخیص امراض توبرکلوز به شفاخانه کادری میوند

 در محفل افتتاحیه دستگاه متذکره محترم پوهنوال دوکتور فریده مومند وزیر تحصیلات عالی محترم پوهاند دوکتور شیرین آقا ظریف رئیس پوهنتون طبی کابل رئیس عمومی طب وقایوی وزارت محترم صحت عامه، آقای جوسلی معاون ریاست عمومی اداره انکشافی ملل متحد در افغانستان و جمع از اساتید محترم نیز حضور داشتند.

ابتدا محترم پوهاند دوکتور محمود گل کوهدامنی رئیس شفاخانه کادری میوند پیرامون اهمیت آن و عرضه خدمات به نیازمندان صحبت مبسوطی نمودند.

متعاقباَ محترم وزیر تحصیلات عالی ضمن ابراز سپاس و قدر دانی از موسسه UNDP و وزارت صحت عامه این کار را یک قدم مثبت دیگر در قسمت تشخیص و تداوی نیازمندان پنداشته در قسمت استفاده بهتر آن توجه مسؤلین مربوط را مبذول داشتند.

هکذا محترم پوهاند دوکتور شیرین آقا ظریف رئیس پوهنتون طبی کابل آنرا یک گام مثبت دیگری در راه خدمت و عرضه خدمات صحی به نیازمندان تلقی نموده وعده سپردند در آینده نیز جهت سهولت های هرچه بیشتر و خدمت به مریضان و نیازمندان در موسسات صحی مربوط با جدیت گام های متین را خواهند برداشت.

همزمان مرکز تربیوی شفاخانه تدریسی شهرآرا که به کمک مالی ایالات متحده آمریکا تجهیز گردیده و دارای چهار اطاق درسی، یک لابرتوار، و یک اتاق اداری میباشد، و در تربیه دوکتوران جوان از آن استفاده بعمل می آید نیز از طرف محترم وزیر تحصیلات عالی و محترم رئیس پوهنتون طبی کابل افتتاح و به بهره برداری سپرده شد.

کنفرانس شیوه جدید تدریس (PBL)

در کنفرانس که جهت آگاهی دهی استادان پوهنتون طبی کابل و محصلین پوهنتون از طرف مرکز EDC تدویر یافته بود در ابتدا پوهنوال دوکتور عصمت الله سجاد سرپرست ریاست انکشاف تحصیلات طبی صحبت نموده در قسمت از سخنان خویش روی نهادینه شدن شیوه جدید تدریس PBL تاکید ورزیده تا باشد شیوه تدریس محصل محوری در سطح پوهنتون طبی کابل توسعه داده شود.

محترم پوهاند دوکتور شیرین آقا ظریف رئیس پوهنتون طبی کابل نیز پیرامون موضوع روشنی انداخته از جوانب مختلف موثریت شیوه تدریس PBL و شاگرد محوری را یک گام مثبت وانمود کرده تدویر چنین سمینار ها و ورکشاپ ها را در زمینه ارتقاء ظرفیت و انداوخته های علمی و اکادمیک استادان و محصلین یک نیاز مبرم پنداشتند.

همچنان سرپرست ریاست تضمین کیفیت و اعتبار دهی وزارت تحصیلات عالی دیدگاه های خود را در مورد پیشکش و ارائیه نمودند

کمپاین آگاهی دهی سرطان سینه در پوهنتون طبی کابل

محفل با تلاوت کلام الله مجید آغاز بعداَ مسؤل بخش آنکولوژی وزارت محترم صحت عامه پرزنتیشن خود را در دو بخش برای اشتراک کننده گان تشریح و از زاویای مختلف آنرا مورد بحث قرار دادند.

متعاقباَ محترم دوکتور فیروزالدین فیروز وزیر صحت در رابطه به موضوع صحبت همه جانبه نموده بشکل فشرده از احصایه و آمار سرطان های که بیشتر شایع می باشند یادآور گردیدند.

همچنان پیام خانم اول کشور توسط خانم الم در رابطه به موضوع سرطان بخصوص سرطان ثدیه قرآت و نیز محترمه شینکی کروخیل نماینده مردم در ولسی جرگه راجع به تاریخچه و مصابیت ایشان و همچنان نحوه تداوی خویش صحبت نمودند.

بعداَ محترم پوهاند دوکتور شیرین آقا ظریف رئیس پوهنتون طبی کابل پیرامون موضوع صحبت مفصل نموده، در مورد مرکز تداوی سرطان در شفاخانه کادری علی آباد که سابقه بیشتراز 60 سال را دارا میباشد صحبت نموده از انکشافات اخیر در قسمت احیا مجدد این مرکز وایجاد چهار مرکزسرطانی درچهار زون جداگانه افغانستان یعنی کندهار،هرات ،مزارو ننگرهار توسط سازمان انرژی اتومی جهان صحبت کرده و پیشرفت های که در رابطه به آن صورت گرفته تشریح نموده و امیدواری جدی شان را در احیای دوباره آن برای تداوی نیازمندان در آینده ابراز نمودند.

 

دیدار محترم پوهاند دوکتور شیرین آقا ظریف با تیم کاری موسسه

SOZO International Origination    

نخست محترم پوهاند دوکتور شیرین آقا ظریف رئیس پوهنتون طبی کا بل در مورد فعالیت های پوهنتون طبی و شفاخانه های تدریسی مربوط معلومات همه جانبه ارائیه نمودند.

بعداَ تیم کاری موسسه متذکزه از بخش های جداگانه پوهنتون طبی کابل دیدار نمودند.

همچنان در ختم دیدار ایشان در حدود امکانات در قسمت تهیه یک مقدار مواد لوجستیکی و سایر نیازمندی ها وعده همکاری را با پوهنتون طبی کابل سپردند.

باید یاد آورشد که موسسه مذکور در سال های 2004 الی 2010 نیز در قسمت بازسازی تجهزات سـامـان آلات طبـی شفـاخانه میوند کمک نموده بودند که از همکاری شان ابراز سپاس و امتنان می نمایم.

محفل توزیع اسناد تخصص دوکتوران شفاخانه های کادری پوهنتون طبی کابل 

محفل با تلاوت آیات کلام الله مجید آغاز بعداَ محترم پوهنوال دوکتور عصمت الله سجاد رئیس انکشاف تحصیلات طبی پوهنتون طبی کابل مهمانان را خوش آمدید گفته معلومات مفصل در مورد کارکرد ها و تاریخچه EDC ارائه نمودند.

متعاقباَ محترم پوهاند دوکتور شیرین آقا ظریف رئیس پوهنتون طبی کابل، بیانیه علمی شان را ارائه نموده و دوکتوران جوان را که بعد از مدت معینه نایل به اخذ سند تخصص گردیده اند متوجه وظایف شان نموده موفقیت بیشتر شانرا در ساحه کار برای شان استدعا نمودند.

همچنان روی پیشرفت های اخیر که در ساحات جداگانه پوهنتون طبی کابل بوجود آمده تماس گرفته راجع به پلان های آینده نوید خوبی را در قسمت ایجاد پروگرام ماستری در دیپارتمنت پتالوژی همچنان ایجاد دیپارتمنت Nutrition در چوکات پوهنحی صحت عامه صحبت داشته از کمکهای جامعه اروپا برای شفاخانه کادری علی آباد نیز معلومات ارائه نمودند.

در اخیر محفل دو نفر از جمله 23 نفر متخصصین جوان به نماینده گی از سایرین تعهد خویشرا با در نظر داشت مسؤلیت ایمانی درعرضه خدمات صحی برای نیازمندان وعده سپردند.

در ختم محفل سرتیفیکت های شان از طرف رئیس و رهبری پوهنتون طبی کابل به ایشان اهدا گردید.

بازدید از پوهنتون البیرونی توسط هیئت کمیته  تضمین کیفیت و اعتبار دهی پوهنتون طبی کابل

براساس سند مسیر یابی پوهنتون طبی کابل ، پوهنتون الببرونی و بغلان از جمله پوهنتون های اند که از لحاظ تشریک مساعی در رابطه  به بهبود کیفیت  تحت حمایت پوهنتون طبی کابل می باشند. بدین منظور هیئت کمیته تضمین کیفیت و اعتبار دهی پوهنتون طبی کابل که شامل پوهنمل دوکتور محمد یوسف یادگاری عضو کمیته موسساتی، پوهنمل داکتر برشنا دولتی مسول برنامه PAL ، محترمه زرمینه پاینده مدیر عمومی کمیته تضمین کیفیت و اعتبار دهی بودند با همراهی تیم تخنیکی  آمریت ارتباط و اگاهی عامه پوهنتون طبی کابل از پوهنتون البیرونی بازدید نمودند.

در این بازدید هیئت کمیته تضمین کیفیت و اعتباردهی پوهنتون طبی کابل با معاون علمی پوهنتون البیرونی محترم پوهاند داکتر محمد نعیم شریف ملاقات نمودند که دراین ملاقات  پیرامون عملکرد های این پوهنتون جهت بهبود کیفیت در پوهنتون البیرونی معلومات ارایه گردید. سپس  بامعاوناداری محترم پوهنیار داکتر عبدالقهار ، مسولین بخش تحقیقات و نشرات  و  کمیته تضمین کیفیت این پوهنتون ملاقات صورت گرفت که  اسناد و شواهد عملکرد های این پوهنتون  در رابطه به بهبود کیفیت  ملاحظه شده و  ازدست آورد های  این پوهنتون در بهبود وضعیت اداری اطلاع حاصل گردید. به همین ترتیب طی این ملاقات اسناد جهت بهبود تدریس و وضعیت دیپارتمنت ها که شامل هفت فورم و سایر اسناد لازمه بود از طرف هیئت پوهنتون طبی کابل به دسترس مسول کمیته تضمین کیفیت این پوهنتون گذاشته شد و موارد لازم در این زمینه با آن ها شریک گردید.

در این بازدید به  تعدادی از محصلین پوهنحی های مختلفه این پوهنتون  فورم ارزیابی محصلان از تدریس و به همین ترتیب پرسشنامه های در رابطه به ارزش یابی نشرات ، تحقیقات و توسعه کریکولم توسط تعدادی از اساتید این پوهنتون جهت ایراد نظریات شان توضیح گردیده و جهت بررسی دو باره توسط هیئت پوهنتون طبی کابل جمع آوری گردید.

دراخیرهیئت پوهنتون طبی کابل از  پوهنحی طب این پوهنتون ، لابراتوار ها ، مرکز OSCE، صنف های PBL این پوهنحی و بخش های مختلف شفاخانه تدریسی این پوهنتون دیدن نمودند.

ختم قرآن عظیم الشان به مناسبت هفته شهید

به مناسبت هفته شهید ختم قرآن عظیم الشان در پوهنتون طبی کابل به اشتراک رئیس پوهنتون طبی کابل معاونین، روسا، استادان منسوبین و جمع از محصلین برگزار گردید.

در نخست محترم پوهاند دوکتور شیرین آقا ظریف رئیس پوهنتون طبی کابل در مورد فضیلت های شهید در نزد پروردگار صحبت همه جانبه نموده و در ختم محفل با دعای محترم پوهنمل استاد عبدالخالق مصباح شف دیپارتمنت ثقافت اسلامی پوهنتون طبی کابل برای خیر، صلاح و آرامی ملت شریف افغانستان خاتمه یافت.

تدویر تریننگ کورس ها در پوهنتون طبی کابل

در قبال تدویر سایر ورکشاپ ها، کنفرانسها و تریننگ کورس ها این بار پوهنتون طبی کابل در تفاهم با موسسه تعلیمی مدیریت و رهبری (Management and Leadership Education Organization) ترنینگ کورس را جهت ارتقاء ظرفیت کارمندان و محصلین ستاژیر و محصلین پوهنحی صحت عامه در دور اول در بخش های گوناگون مدیریت، رهبری، ارتباطات موثر، مدیریت جلسه، حل چالش ها و مشکلات توانمندسازی کارمندان و مدیریت دفتر داری تدویر و به تعداد بیشتراز 180 محصل و کارمند شامل آن بوده بعد از ختم موفقانه دوره معینه فارغ گردید و سرتفیکیت نیز برای شان در نظر گرفته شده است .

دور دوم آن نیز در میزان سال جاری آغاز و به تعداد 190 نفر محصل از پوهنحی های جداگانه این پوهنتون شامل آن بوده عملاً دروس آن جریان دارد.

رهبری پوهنتون طبی کابل اساتید محصلین و کارمندان در ارزیابی های که از آن داشتند تدویر چنین کورس ها را نهایت مفید و مثمر پنداشته اند.

قابل ذکر است رهبری پوهنتون طبی کابل همیشه در تدویر چنین ورکشاپ ها و تریننگ کورس ها به سطوح مختلف در پوهنتون طبی تلاش های جدی نموده در سطح ارتقاء و اندوخته های اکادمیک استادان، محصلین و کارمندان و سیستم ها جدید روش تدریس از همه امکانات دست داشته و ظرفیت ها استفاده نموده آنرا بسنده ندانسته با درک رسالت خویش در آینده نیز در تداوم آن سعی و تلاش های خستگی ناپذیر را به خرچ خواهد داد.

افتتاحیه دور دوم پروگرام ماستری صحت عامه در پوهنتون طبی کابل

قابل ذکر است که مجموعاَ بتعداد 35 نفر شامل این برنامه بوده، از آن جمله هفت تن از طبقه اناث و 28 تن ذکور میباشند.

در آغاز محفل با تلاوت آیات کلام الله مجید آغاز بعداَ محترم پوهاند دوکتور شمس الرحمن رحمانی معاون علمی پوهنتون طبی کابل پیرامون موضوع صبحت نموده و محصلین پروگرام ماستری را به مسوولیت های مهم آینده شان بنابر نیاز های مبرم جامعه متوجه ساخته جدوجهد بیشتر ایشان را در این راستا معطوف نمودند.

وركشاپ يك روزه انكشاف رهبري هيات رهبري پوهنتون هاي همكار

وركشاپ يك روزه فوق الذكر به پشتيباني پروژه حمايت پوهنتون ها وانكشاف نيروي بشري در مقر پوهنتون طبي كابل تدويرودر آن رئيس وهيت رهبري پوهنتون طبي كابل ونمايندگان ساير پوهنتون هاي مركز اشتراك ورزيده بودند.

در وركشاپ روي موفقيت ها وچالش ها ، ديد كاه هاي رهبري پوهنتون ها در مورد استقلاليت مالي كاريابي محصلين ، وتضمين كيفيت واعتباردهي بحث وتبادل افكار به عمل آمد.

در قسمت دوم وركشاپ اشتراك كننده گان بشكل گروپي در مورد تعين اهداف عمده براي آينده نظريات وديد گاه ها ي خويش را شريك نموده ، تبادل نظر صورت گرفت ،

وتدوير چنين وركشاپ ها را در آينده نهايت مفيد ومثمر پنداشتد. ودر ختم پروگرام براي اشتراك كننده گان سر تفكيت نيز اعطا گرديد .

ورکشاپ تعقیبی OBE-SCL

ورکشاپ تعقیبی OBE-SCL با حضور داشت ریس پوهنتون طبی کابل محترم پوهاند دوکتور شیرین آقا ظریف، رئیس تضمین کیفیت وزارت تحصیلات عالی  محترم پوهندوی شیرشاه سادات و معاون علمی پوهنتون طبی کابل محترم پوهاند دوکتور شمس الرحمان رحمانی در مقر این پوهنتون دایر گردید.

 در نخست رئیس پوهنتون طبی کابل پیرامون موضوع صحبت نمودند و سپس رئیس تضمین کیفیت وزارت تحصیلات عالی در مورد بهبود کیفیت تدریس نظریات خویش را ایراد نمودند؛ به تعقیب آن معاون علمی پوهنتون طبی کابل محترم پوهاند دوکتور شمس الرحمان رحمانی در مورد OBE-SCL و اهمیت آن صحبت نمودند.

در این ورکشاپ اساتید با ارایه لکچر های شان در مطابقت با  OBE-SCL نظریات شان را با همدیگر شریک ساختند و در ضمن نکات عمده در مورد تطبیق OBE-SCL  برای اشتراک کننده گان ایراد گردید.

قابل ذکر است که ورکشاپ های بعدی در این مورد در پوهنتون طبی کابل دایر خواهد شد.

دیدار سفیر کشور دوست انگلستان مقیم کابل از بخش های جداگانه پوهنتون طبی کابل 

جلالتماب محترم پوهنوال دوکتور فریده مومند وزیر تحصیلات عالی، محترم پوهاند دوکتور شیرین آقا ظریف رئیس پوهنتون طبی کابل، طی دیدار شان در مقر پوهنتون طبی کابل با محترم Domnic Jormi سفیر و کونسل سفارت انگلستان مقیم کابل روی موضوعات گوناگون اکادمیک در این پوهنتون تبادل افکار نمودند، محترم رئیس پوهنتون طبی کابل طی سخنان شان روی پیشرفت ها و چالش های پیشرو در پوهنتون طبی صحبت مفصل داشتند، که مورد تائید وزیر تحصیلات عالی و سفیر مذکور قرار گرفت.

در ختم صحبت اوارد پوهنتون طبی کابل و تحفه که تدارک گردیده بود از طرف محترم رئیس پوهنتون طبی کابل به نماینده گی از این اداره به ایشان اهدا گردید.

قابل تذکر است سفیر کشور بریتانیا از بخشهای مختلفه پوهنتون طبی کابل نیز دیدار بعمل آوردند.

دیدار سکرتر اول سفارت جاپان مقیم کابل از بخش های پوهنتون طبی کابل و شفاخانه کادری علی آباد

محترم پوهاند دوکتور شیرین آقا ظریف رئیس پوهنتون طبی کابل، طی دیدار شان با محترم Yasynari Morino سکرتر اول سفارت جاپان مقیم کابل در مورد بخشهای جداگانه پوهنتون طبی کابل و پیشرفت های عمده طی سالیان اخیر در این پوهنتون و همکاری موسسه Jica قدردانی نموده، خواهان مساعدت های بیشتر کشور دوست جاپان در مورد گریدند

در مقابل سکرتر اول سفارت در مورد همکاری شان با محصلین افغان شامل برنامه های ماستری و دوکتورا در کشور جاپان اطمینان داده صحبت نمودند، همچنان دراین ملاقات رهبری پوهنتون طبی کابل از سکرتر اول سفارت خواهان همکاری در قسمت ترنینگ آموزش های طبی، ایجاد لابراتوارها و ارتقای مهارت های کلینیکی و همکاری در بخش Microsurgery گردیدند، از اقدام تدابیر در قسمت برنامه ماستری پتالوژی نیز یاد آور شدند. در ختم ملاقات از دیپارتمنت اناتومی، کمپیوتر لب اناتومی، دیپارتمنت پتالوژی صنف های PBL، مرکز EDC، کمونیتی کالج (ترمیم تجهیزات طبی)، تالار ابوعلی بن سینا و همچنان از شفاخانه علی آباد دیدار بعمل آوردند.

قابل ذکر است به نماینده گی از پوهنتون طبی کابل اوارد این پوهنتون و تحفه که آماده گردیده بود از طرف رئیس پوهنتون طبی کابل برای ایشان اهدا گردید. 

عیادت مریضان داخل بستر شفاخانه های تدریسی

جلالتماب پوهنوال دوکتور فریده مومند وزیر تحصیلات عالی همراه با محترم پوهاند دوکتور شیرین آقا ظریف رئیس پوهنتون طبی کابل، هیئت رهبری وزارت تحصیلات عالی و پوهنتون طبی کابل در حالیکه روسای شفاخانه ها نیز حاضر بودند. از مریضان داخل بسترشفاخانه های کادری علی آباد،میوند ونسائی ولادی در روز اول عید سعید فطرعیادت نمودند.

عید  را به آنها تبریک گفته از بارگاه ایزد متعال صحت و سلامتی برای ایشان تمنا نمودند.

 در اخیر در رابطه به نحوه برخورد و تداوی با مریضان توجه پرسونل موظف را خواسته و با اهدای یک مقدار پول برای مریضان و پرسونل شفاخانه ها آنان  را مورد تفقد و دلجوی قرار دادند.

محفل افتتاح کمپیوتر لب پوهنحی صحت عامه 

محفل با تلاوت کلام الله مجید آغاز گردید، نخست محترم پوهاند دوکتور شیرین آقا ظریف رئیس پوهنتون طبی کابل  محفل را رسماً افتتاح نموده، در سخنان شان از همکاری بنیاد بیات ابراز امتنان کرد، و خواهان مساعدت های بیشتر در مورد ساختار مرکز تحقیق، مسجد و جیم سپورتی برای طبقه اناث در این پوهنتون گردیدند.

سپس محترم پوهاند دوکتور بری صدیقی معین امور محصلان وزارت تحصیلات عالی پیرامون موضوع صحبت همه جانبه نمودند. متعاقباً محترم انجنیر احسان الله بیات رئیس بنیاد بیات طی سخنان شان وعده همکاری های بیشتر را بـه پـوهنتون طبی کابل اعلام داشتند.

در ختم محفل محترم رئیس پوهنتون طبی کابل، معین محترم امور محصلان وزارت تحصیلات عالی، رئیس محترم بنیاد بیات و جمع از اساتید پوهنتون طبی کابل کمپیوتر لب پوهنحی صحت عامه را رسماً افتتاح نمودند.

 زندگی نامه مرحوم الحاج پوهاند دوکتور سید عبدالله هاشمی

مرحومی فرزند مرحوم میر عبدالقیوم که در سال 1312 هـ ش از توابع سادات شهر چهاریکار ولایت پروان در یک فامیل متدین و علم پرور دیده به جهان گشود .

پدر ایشان الحاج میر عبدالقیوم از جمله عالمان متدین عصر و زمان خود بوده .

تعلیمات ابتدائی خویشرا به حمایت علمای دین آن زمان به پایه اکمال رسانیده، بعداً شامل لیسه نعمان شهر چهاریکار و در سال 1335 به درجه اعلی از مکتب فارغ و به فاکولته طب کابل قدم گذاشت، و در سال 1342 به درجه اعلی فارغ گردیده متعاقباً شامل کادر آن دانشکده و مصروف تدریس مضمون پتالوژی گردیدند.

در سال 1346 غرض اخذ تخصص در رشته پتالوژی رهسپار کشور اسلامی ایران شدند که با اخذ درجه دوکتورا در سال 1350 به وطن بازگشت و در دیپارتمنت پتالوژی به حیث استاد مشغول تدریس گردیده، که از ثمره تدریس رهنمودی این شخصیت عالم و دانشمند وطن تعدادی بیشمار از محصلین طب به جامعه غرض معالجه و خدمت به مردم تقدیم گردیده است.

در سال 1358 به رتبه علمی و طبی پوهاند (پروفیسوری) فایق آمده اند.

مرحومی مدت 42 سال در دانشگاه طبی کابل پوهنحی فارمسی و طب ننگرهار دانشگاه البیرونی به تعلیم و تربیه اولاد وطن به سعی و اهتمام پرداخته اند.

سرانجام این شخصیت عالی، بزرگوار و دانشمند در لیل 20/21 سرطان 1395 به ساعت 12:10 شب جهان فانی را وداع و به دار ابدیت پیوستند.

قابل تذکره همه مان بوده که دستان پاک، قلم و اندیشه خیرخواهانه، اسلامی، علمی شان حیات و امراض صدا ها هزار مسلمان نیازمند را به وجه بسیار نیک، با سلوک و اخلاق اسلامی معالجه و تداوی کرده، دشورای های شب و روز را نادیده گرفته در خدمت خلق الله قرار داشتند.

و به صدها استاد در بخش طب تربیه نموده که همین حالا مصروف تدریس طبی در پوهنتون های کشور اند.

دراخیر با توزیع شمه از اندیشه، اخلاق و سلوک نهایت علمی، انسانی و اسلامی این شخصیت بزرگوار همه دعا مغفرت برای ایشان نموده، بهشت برین از دربار الهی برای ایشان تمنا داریم .

روحش شاد و یادش گرامی باد

مراسم جریان به خاک سپاری مرحوم الحاج پوهاند دوکتور سید عبدالله هاشمی

اشتراک محترم پوهاند دوکتور شیرین آقا ظریف رئیس پوهنتون طبی کابل، معاونین، اساتید و منسوبین پوهنتون طبی کابل در مراسم خاک سپاری محترم پوهاند دوکتور سید عبدالله هاشمی شهر چهاریکار

همچنان محترم پوهاند دوکتور ظریف رئیس پوهنتون طبی کابل، معاونین و منسوبین پوهنتون طبی کابل با فامیل مرحومی در مراسم فاتحه خوانی مرحوم پوهاند دوکتور سید عبدالله هاشمی که در مسجد کویتی حصه اول خیرخانه برگزار گردیده بود اشتراک نموده بودند. 

تدویر محفل به مناسبت هشت مارچ روز همبستگی جهانی زن در پوهنتون طبی کابل 

محفل با تلاوت قران مجید آغاز گردید، در ابتدا محترم پوهاند دوکتور شیرین آقا ظریف رئیس پوهنتون طبی کابل روز زن را برای همه بانوان کشور بخصوص برای اساتید و کارمندان طبقه اناث پوهنتون طبی کابل تبریک و تهنیت گفته روی ابعاد گوناگون شخصیت زنان و نقش آنان در جامعه و تحقق حقوق مساویانه آنها در پرتو جامعه اسلامی بخصوص کشور ما صحبت همه جانبه نمودند، بعدآ محترم پوهنمل استاد مصباح از نگاه دین اسلام زن را یک موجود با ارزش، قابل احترام دانستند و از نظر احکام شرعی حقوق و امتیازات آنها را برجسته دانسته در تحقق بیشتر آن توجه بیشتر را در سطوح مختلف یک ضرورت مبرم پنداشتند، در اخیر محفل سپاس نامه و تحایف که از طرف ریاست پوهنتون طبی کابل بدین مناسبت آماده گردیده بود برای ایشان تفویظ گردید.

جسله پیرامون سیستم (HMIS)در پوهنتون طبی کابل 

جسله به اشتراک محترم پوهاند دوکتورشیرین  آقا ظریف رئیس پوهنتون طبی کابل معاونین پوهنتون طبی ونمایند ه بخش HMIS  وزارت محترم صحت عامه مسئولین شفاخانه های کادری  پوهنتون طبی تدویر گردید در آغاز محترم رئیس پوهنتون طبی کابل پیرامون موضوع صحبت رهنمودی نموده ابعاد مختلف ومزایا ئی آنرا ازوایای گوناکون بررسی به مسئولین بخشهای مربوط استقامت های کادری را مشخص و درهماهمگی بیشتر آنها تاکید ورزیدند .  بعدا مسئول بخش HMIS وزارت صحت عامه پرزنتیشن خویشرا در رابطه به موضوع ارئه داشته پسشنهادات شانرا به رهبری پوهنتون طبی کابل شریک ساختند . بعدا صحبت مفصل پیرامون موضوع فیصله به عمل آمد تا سیستم HMIS در شفاخانه های کادری از طریق مرکز واحد در سطح پوهنتون طبی کابل دربخش معاونیت امور موسسات صحی تنطیم گردد . به مسؤلین شفاخانه ها وظیفه سپرده شد تااز نظر منابع بشری بخش های خویشرا ظرف یک هفته ارزیابی ومعرفی نمایند  تا زمینه ترنینگشان از طریق وزارت صحت عامه فراهم .کمیته HMIS  در سطح شفاخانه ها تنظیم گردد. تادر پر تو آن منابع بشری پوهنتون طبی کابل و وزارت محترم صحت عامه در تفاهم با همد یگر همکاری نمایند.

تفاهم نامه  میان پوهنتون طبی کابل و موسسه تحصیلات عالی چراغ

پوهنتون طبی کابل منحیث اولین نهاد اکادمیک و علمی در سطح کشور در پرتو روشائی طرزالعمل مشارکت پوهنتونهای حامی موسسات تحصیلات عالی تحت قیمومیت، تفاهم نامه را با موسسه تحصیلات عالی خصوصی چراغ به امضاء رسانید. تفاهم نامه بین محترم پوهاند دوکتور شیرین آقا ظریف رئیس پوهنتون طبی کابل و محترم پوهندوی دوکتور همایون مصطفی سرپرست موسسه طبی چراغ در حالیکه معاونین و هیئت رهبری پوهنتون طبی کابل و هیئت موسسه چراغ حضور داشتند به امضاء رسید. موسسه متذکره دارای پوهنحی های طب معالجوی، طب دندان و فارمسی بوده با داشتن نصاب تحصیلی در سطح MD و سیستم کریدت میباشد.این تفاهم نامه با درنظرداشت معیارات در شرایط فعلی، امکانات و راه های همکاری بین پوهنتون طبی کابل و موسسه تحصیلات عالی چراغ را شناسائی و در تحکیم و تقویت آن تصامیم اتخاذ که شامل موضوعات جذب استادان جدید در مطابقت معیارات تحصیلات عالی، مساعدت در بخش استادان رهنما بخاطر نیل به ارتقاع ظرفیت علمی استادان در مطابقت به قوانین نافذه، اشتراک در محافل اکادمیک تحقیقی و رهنمودی و پروژه های مشترک تصامیم در مورد کریکولم همکاری در قسمت تدویر ترنینگ ها و کنفرانسهای علمی بوجود آوردن شرایط دیدار جانبین از نهاد ها و سایر موضوعات را احتوا می نماید.   

گزارش واقعه PDA در انستیتوت امراض قلبی 

مریضه به عمر 18 ساله که از سبب وقوع انتانات متکرر طرق تنفسی در دوران حیات اش با احساس خسته گی شدید در فعالیت های فزیکی به شفاخانه مراجعه بعد از معاینات فزیکی و معاینات متممه نزد اش ارتباط بین شریان ریوی و ابهر (PDA) دریافت گردید که بعد از تشخیص موصوفه بتاریخ 6/11/1394 (PDA) نزد مریض دریافت و مسدود گردید که بعد از شش یوم مریض بهبود یافته بعد از صحت یابی مرخص گردید. میتوان گفت که در تاریخ مراکز صحی دولتی بخصوص سرویس قلبی پوهنتون طبی کابل این عملیات نمایانگر موفقیت مزید در ساحه اکادمیک و معالجوی پوهنتون طبی کابل پنداشته شده و گام دیگری در زمره سایر پیشرفت های این پوهنتون ثبت گردید. 

 

افتتاح اتاق مراقبت جدی( ICU)، جراحی اعصاب، جراحی لپراسکوپی مرکز فزیوتراپی و نصب کمره های امنیتی در شفاخانه کادری علی آباد

در آغاز محفل محترم پوهاند دوکتورمحمد معصوم عزیزی رئیس شفاخانه علی آباد تشریف آوری محترم پوهنوال دوکتور فریده مومند وزیر تحصیلات عالی، محترم پوهاند دوکتور ظریف رئیس پوهنتون طبی کابل و جمعی از مدعوین واساتید را خیر مقدم گفته، در رابطه به قدامت و عظمت شفاخانه علی آباد از  بدو تاسیس الی اکنون معلومات مفصل ارائیه نمودند. متعاقبآ وزیر تحصیلات عالی پیشرفت ها را در سایر زمینه های مربوط بخصوص در سطح شفاخانه علی آباد ستوده معلومات رهنمودی و وعده همکاری های هرچه پیشتر در مورد ابراز داشتند.  در اخیر محترم پوهاند دوکتور ظریف رئیس پوهنتون طبی کابل از ارائه گزارش رئیس علی آباد و سخنان وزیر تحصیلات عالی ابراز رضایت و خوشنودی نموده، بنوبه وعده همکاری هرچه بیشتر را در مورد ابرازداشتند، بعداً یکجا با وزیر تحصیلات عالی رهبری پوهنتون طبی و شفاخانه علی آباد بخش های که در فوق تذکر داده شد افتتاح و مورد بهره برداری سپردند.همچنان بتاریخ فوق الذکر محترم وزیر تحصیلات عالی در حالیکه محترم پوهاند دوکتور شیرین آقا ظریف رئیس پوهنتون طبی کابل و هیئت رهبری شفاخانه کادری میوند ویرا همراهی می نمودند اطاق مراقبت های عاجل اطفال، گوش و گلو و جراحی اطفال را با بخشهای جداگانه آن، اطاق پاواز مریضان، مرکز کنترول کمره های امنیتی شفاخانه کادری میوند را افتتاح و از پروسه امور ساختمانی وارد اطفال نیز دیدارو به مسؤلین امور در مورد تسریع کارهدایات لازم دادند. 

 

 

  

محفل ختم قرآن عظیم الشان به مناسبت وفات مرحوم پوهاند دوکتور سید عبدالقادر بها استاد پوهنتون طبی کابل

محفل به اشتراک محترم پوهاند دوکتور شیرین آقا ظریف رئیس پوهنتون طبی کابل هیئت رهبری، اساتید و کارمندان پوهنتون طبی کابل، اساتید، کارمندان شفاخانه های تدریسی میوند، علی آباد، نسائی ولادی شفاخانه چشم شهرآرا و آمریت تدریسی ستوماتولوژی دایر گردیده در ختم  آن همه اشتراک کننده گان به روح استاد فقید دست نهایش بسوی خداوند بلند نموده برای شادی روح وی اتحاف دعا نمودند.در ختـم محفـل پـوهاند دوکتور شیرین آقا ظریف رئیس پوهنتون طبی کابل در رابطه به ابعاد مختلف زنده گی ، تالیفات و تحقیقات مرحومی چه در سطح کشور و چه در سطح جهان روشنی انداخته شادی روح ایشانرا از بارگاه خداوند بزرگ مسلًت نموده به باز مانده گان شان صبر جمیل و اجر جزیل استدعا نمودند

یک دست آورد مهم در انستیتوت امراض قلبی پوهنتون طبی کابل 

درقبال دست آورد های قبلی بازهم  انستتیوت امراض قلبی پوهنتون طبی کابل در تاریخ 28/10/1394 شاهد یک عملیات قلبی(PDA Closure) در نزد یک طفل بود. 

این عملیات توسط تیم عملیاتی دیپارتمنت جراحی صدری صورت گرفت . وضعیت عمومی مریض بعد از عملیات خوب بوده و تیم عملیاتی از نتیجه عملیات رضایت نشان دادند.

عیادت از مریضان انستیتیوت امراض قلبی KMU

رئیس پوهنتون طبی کابل محترم پوهاند دوکتور شیرین آقا ظریف و محترم پوهاند دوکتور میر عزیزالله اخگر معاون علمی پوهنتون طبی کابل با حضورداشت سرپرست ریاست انستیتوت امراض قلبی از مریضان داخل بستر عیادت نمودند و آن ها را مورد دلجوی قرار دادند.

عملیات موفقانه جراحی صدری در انستیتیوت امراض قلبی KMU

به تعقیب عملیات های قبلی اینک مریض که 35 سال عمر داشت و بـه انستیتیـوت امـــراض قلبــی مـــراجعــه نمـــوده بـــود عملیات صدری توسط دیپارتمنت جراحی صدری پوهنتون طبی این انستیتیوت موفقانه صورت گرفت که فعلاً وضعیت صحی مریض خوب میباشد .

رسمی شدن پوهنتون طبی کابل در میدیکل بورد کلفورنیا

پوهنتون طبی کابل  به سلسله  پیشرفت های چشمگیر در عرصه اکادمیک,  توانست تا معیارات لازم را جهت رسمی شدن  در میدیکل بورد کلفورنیا تکمیل  نماید وتوسط این بورد به رسمیت شناخته شود. پوهنتون طبی کابل بعد ازاین شامل  پوهنتون های طبی  شناخته شده توسط این بورد میباشد. بدین اساس فارغین پوهنتون طبی کابل واجد شرایط به  درخواست جهت اخذ سند  تریننگ بعد از فراغت  در کلفورنیا

 (California Postgraduate Training Authorization Letter (PTAL) )ویا تصدیقنامه در بخش داخله وجراحی میباشند. 

پوهنتون طبی کابل را در لست  پوهنتون های شناخته شده توسط این بورد دراین ویب سایت 

.دریافت میتوانید ( http://www.mbc.ca.gov/applicant/schools_recognized.html)

ملاقات رئیس پوهنتون طبی کابل با نماینده انرژی اتومی جهانی (IAEA)

رئیس پوهنتون طبی کابل، هیئت رهبری و استادان بخش تکنالوژی طبی و رادیولوژی با محترم عبدالغنی شک شیروک معاون انرژی اتومی جهان در پوهنتون طبی کابل ملاقات نمودند در این ملاقات ضمن استماع گزارش پیشرفت امور طرح و دیزاین تعمیر مرکز جامع تشخیص و تداوی امراض سرطان در مورد تعدادی از استادان و دوکتوران که در پروگرام تربیوی این مرکز به خارج از کشور اعزام میگردند صحبت وتبادل نظر صورت گرفت.

در ختم ملاقات محترم پوهاند دوکتور شیرین آقا ظریف رئیس پوهنتون طبی کابل به نماینده گی از پوهنتون طبی تقدیر نامه ، لوگوی و تحفۀ پوهنتون طبی را برایشان اهدا نمودند

قابل تذکر است در ختم بازدید رئیس و هیئت رهبری پوهنتون طبی کابل با محترم عبدالغنی شک شیروک از پوهنتون طبی کابل و ساحه اعمار تعمیر مرکز تدوای سرطان شفاخانه کادری علی آباد دیدن نمودند.

 قابل ذکر است که درین ملاقات نماینده وزارت محترم امور خارجه خانم رحیمی و نماینده خاص خانم اول کشور خانم علم نیز تشریف داشتند.  

محفل اختتاميه دور سوم كورس روش تحقيق در پوهنتون طبي كابل 

محفل با تلاوت كلام الله مجيد آغاز گرديد، متعاقباً پوهاند دوكتور ظريف رئيس پوهنتون طبی کابل پیرامون موضوع و اهمیت تحقیق یعنی حقیقت یابی  که از عمده ترین شاخص های کاری یک پوهنتون تلقی میگردد صحبت نموده و آنرا یک امر مهم و با ارزش پنداشتند.

متعاقباً پوهاند دوکتور میر عزیزالله اخگر معاون علمی پوهنتون طبی کابل ابعاد مختلف کورس را از زاویایی مختلف مورد بررسی قرار داده آنرا یک امر ضروری در ارتقای ظرفیت اکادمیک استادان و تحقیق تلقی نمودند.

قابل تذکر است در سه دور این پروگرام بتعداد 106 تن از اعضای محترم کادر علمی پوهنتون طبی کابل اشتراک ورزیده و با روش ها و میتود های جدید شیوه تحقیق آشنائی کامل پیدا نموده و آنرا در صدر کار های تحقیقی خویش قرار خواهند داد در اخیر تصدیق نامه ها برای 30 تن از فارغان کورس از سوی رهبری این پوهنتون اهدا گردید.

یک دست آورد مهم در انستیتیوت امراض قلبی پوهنتون طبی کابل 

انستیتیوت امراض قلبی پوهنتون طبی کابل با تعیین کادر رهبری جدید از طرف پوهنتون طبی یک باردیگر دست آوردی خوب را بدست آورده ، طوریکه عملیات موفقانه Heamangioima بالای ساق پای چپ یک پسر نوجوان توسط محترم پوهاند دوکتور محمد سلیم توانا شف دیپارتمنت جراحی صدر و تیم همکار شان در انستیتیوت متذکره صورت گرفت که حالت صحی مریض فعلاً فناعت بخش میباشد.

 قابل تذکر است که جهت تنظیم امور این مرکز اجراات در جهت فراهم آوری هرچه بیشتر فضای مساعد پروگرام های تدریس و معالجوی بوجود آمده است.

همکاری داکتر مسعود حیدری رئیس آسیا فارما به پوهنتون طبی کابل

به تعقیب همکاری های قبلی اعضای UIAC پوهنتون طبی کابل اینک در حضورداشت رئیس پوهنتون طبی کابل پوهاند دوکتور شیرین آقا ظریف، معاون مالی و اداری پوهاند شمس الرحیم رحیم، رئیس پوهنحی علوم متمم صحی پوهاند دوکتور احسان الله عالمی و نماینده USWDP داکتر مسعود حیدری رئیس آسیا فارما و عضو UIAC پوهنتون طبی کابل برخی از مواد مورد ضرورت لابراتوار را مانند سترپ های تعین HBs و Lipid Profile ، ماشین آلات و وسایل مورد ضرورت شفاخانه ها را مانند ماشین Eye Wash و سیستم تنفسی، پنج عدد آله فشار و یک پایه تذکره را جهت انتقال مریض اهدا نمودند.

این همکاری نماینگر حمایت از تعهدات UIAC در قبال پوهنتون طبی کابل میباشد.رئیس پوهنتون طبی کابل حمایت آسیا فارما، باالخصوص داکتر مسعود حیدری را تشویق و ترغیب نمود.