ورزش

 

ورزش

       با درنظر داشت اصل ( عقل سلیم در بدن سالم )، پوهنتون طبی کابل درجهت تشویق و ترغیب محصلان به ورزش و تمرینات فزیکی کوشا بوده وبه منظور نیل به این هدف دست به تأسیس و تشکیل تیم های ورزشی زده است که فعلا دارای تیم های ورزشی ذیل می باشد:

  • تیم فوتبال پوهنتون طبی کابل
  • تیم والیبال پوهنتون طبی کابل
  • تیم کریکت پوهنتون طبی کابل
  • تیم باسکیتبال پوهنتون طبی کابل
  • تیم شطرنج پوهنتون طبی کابل

درضمن پوهنتون طبی کابل دارای جم سپورتی مناسب در محوطه این پوهنتون دارد که جهت رشد نیروی بدنی و ذهنی محصلان بازگشایی و محصلان عندالموقع از آن استفاده می نمایند.

هیئت رهبری پوهنتون طبی کابل در نظر دارد تا در آینده نزدیک دست به اعمار یک جمنازیم مجهز در محوطه این پوهنتون بزند.

تصاویر از تیم فوتبال پوهنتون طبی کابل