معلومات درمورد شفاخانه تدریسی ستوماتولوژی

معرفی مختصری از کلینیک تدریسی ستوماتولوژی 

با یاری و تائیدات خداوند متعال و در راستای مساعدت به رشد و ارتقا ظرفیت های علمی و اکادمیک و تخصصی افغانستان. این کلینیک از محل کمک های انسان دوستانه و بلاعوض جمهوری اسلامی ایران به مردم و دولت جمهوری اسلامی افغانستان احداث و تجهیز گردیده است.

وهمزمان با سفر رئیس جمهوری اسلامی ایران به افغانستان در ماه سرطان سال 1386 هجری شمسی افتتاح گردیده.

این کلینیک در واقع مکمل پوهنحی ستوماتولوژی پوهنتون طبی کابل وزارت تحصیلات عالی بوده که اهداف و استراتیژی اداره مربوط را برای اصول نتایج مطلوب از تلاش بخش های مرتبط در سیستم منسجم و هماهنگ تطبیق و عملی مینماید.